Het concept ‘Bollenpolder van de Toekomst’ leeft. Dat kan geconcludeerd worden na een informatieavond over de Hogeveensepolder van 370 hectare die in de Duin- en Bollenstreek ligt. Er kwamen zo’n 115 mensen waaronder een groot aantal grondeigenaren en bewoners.

De bijeenkomst was 8 april in Noordwijkerhout. De ‘Bollenpolder van de Toekomst’ wordt een soort van proeftuin en voorbeeld voor het bollenlandschap. Verschillende partijen waaronder hoogheemraadschap van Rijnland, GOM, KAVB en energiecoöperatie RESCOOP, werken er in een zogenoemde regiodeal samen. De Hogeveense Polder ligt ingeklemd tussen de Leidsevaart en de Herenweg in Noordwijkerhout.

Ieder heeft ambities
“De partijen realiseren ieder op hun beurt zaken die bijdragen aan de duurzaamheid, biodiversiteit, beleefbaarheid en economische robuustheid”, zegt Peter Knippels van de KAVB. Hij ging op de bijeenkomst in op de gewenste herverkaveling van agrarische bedrijven in de polder door een van de projectpartners: Greenport Ontwikkelings Maatschappij (GOM). Daarbij ging hij ook in op de wenselijke herverkaveling van agrarische bedrijven in de polder door een van de projectpartners: Greenport Ontwikkelings Maatschappij (GOM). De herinrichting van de polder kost ruim 37 miljoen.

Veel zaken verzilveren
Door de herverkaveling kunnen kwekers efficiënter werken waardoor zij sprongen maken op economisch gebied. Maar ook ander zaken kunnen worden verzilverd. “Denk aan (minder) gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, een toename van het aantal bollenvogels zoals de patrijs, maar ook een toename van diverse andere dieren- en plantensoorten.” Door die rijkere flora en fauna verbetert de waterkwaliteit. Hoe meer variatie hoe gezonder doorgaans het water.

Effecten maatregelen meten
De KAVB heeft in dit gebied verschillende projecten op het gebied van water lopen, aldus Knippels. Zo zijn er twee percelen met ijzerzand in de polder en doet een aantal kwekers mee met het project Schoon erf, schone sloot. Knippels: “Het mooie is dat we de effecten van deze maatregelen ook meten.” Er wordt ook aan energietransitie gewerkt. Zo is het doel om minimaal 50% van het dakoppervlakte van bollenbedrijven in 2022 te bedekken met zonnepanelen.

Geen einddatum
De realisatie van de ‘Bollenpolder van de Toekomst’ is geen project met een tijdlijn en einddatum. Knippels: “De bedoeling is dat iedere partij zijn of haar steentje bijdraagt om zo samen de komende jaren een mooi voorbeeldgebied te maken. Hierdoor wordt een deel van een heel oud bollengebied, de Duin- en Bollenstreek, behouden en klaar gemaakt voor de toekomst.”