Tijdens het Flower Science Café van 30 maart deelden drie wetenschappers de bevindingen van hun onderzoek met de aanwezigen.

Willem van Leeuwen van de Hogeschool Leiden en Generade: “Vanuit de sector werd ons gevraagd om het Fusariumprobleem bij de tulp aan te pakken. Wij hebben allereerst een inventarisatie studie gedaan, waarbij de prevalentie van zuur en het gehele productieproces (met risico’s op zuur) in kaart hebben gebracht. Dit heeft tot een aantal korte termijn oplossingen geresulteerd. Het onderzoek wijdt zich nu aan een lange termijnoplossing; bodemverbetering. Het erfelijk materiaal van Fusarium is in kaart gebracht. Dit leverde een schat van informatie op het gebied van resistentie, virulentie en het gastheer-specifieke karakter van Fusarium. Voor dat laatste onderwerp consulteer ik en mijn onderzoekers Martijn Rep.”

Martijn Rep van de Universiteit van Amsterdam: “Wij onderzoeken welke eiwitten Fusarium oxysporum gebruikt om waardplanten binnen te dringen en te koloniseren, met als gevolg ziekte-symptomen. Elk isolaat van Fusarium oxysporum is waardplant-specifiek. Wij hebben in de afgelopen jaren inzicht gekregen in de genen die betrokken zijn bij ziekteverwekking en waardplant-specificiteit. Deze kunnen we gebruiken als merkers voor moleculaire detectie.”

Henk Gude namens Wur en andere partners: “‘Het Nieuwe Verwerken’, is een project waarin milieuvriendelijke desinfectietechnieken en dompel- en schuimtechnieken voor bloembollen ontwikkeld worden. Daarnaast geeft hij een doorkijkje in het onderzoek naar detectietechnieken voor zieke bollen en nieuwe concepten voor energiebesparing.”

Meer dan 70 mensen bezochten het Flower Science Café dat plaatsvond bij de Rabobank Bollenstreek.

Foto’s van het eventement zijn op onze Facebook pagina te vinden.

Presentaties