Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) heeft de toelating van een aantal middelen gewijzigd.

Zo is het schimmelbestrijdingsmiddel Sportak EW met toelatingsnummer 11567 N hergeregistreerd voor de bedekte en onbedekte teelt van bloembollen met uitzondering van lelie.

Toepassing lelie aangepast
Van lelie mag alleen plantgoed behandeld worden dat is bestemd voor de onbedekte bollenteelt en leverbaar bestemd voor de bedekte teelt. Het middel mag niet meer worden toegepast op leverbare bollen die zijn bestemd voor de onbedekte teelt.

Bij de herregistratie worden een nieuwe toepassingsvoorwaarde voor gebruik van minimaal 75 procent driftreducerende doppen en een nieuwe zin voor resistentiemanagement geschreven.

Schimmelbestrijdingsmiddel potplanten en snijbloemen
Het schimmelbestrijdingsmiddel Sporgon heeft een toelating in onder meer de bedekte teelten van potplanten en snijbloemen. Bij herregistratie wordt het WGGA omgezet in een WG en worden nieuwe toepassingsvoorwaarden vastgesteld.

Een daarvan is dat het middel in de bedekte teelt van potplanten en snijbloemen in pot alleen pleksgewijs mag gebeuren tot maximaal 10 procent van het areaal.

Insectenbestrijdingsmiddel vaste planten
Ten slotte heeft het insectenbestrijdingsmiddel DePel DF een toelating gekregen voor onder meer vaste planten, boomkwekerij (bedekte teelt), laanbomen (onbedekte teelt) en sierheesters (onbedekte teelt).