Tulpenmanie of Tulpenbranie, is de titel van het nieuwste rapport van de Rabobank over de tulpensector. In een toer door het land langs de diverse bollenondernemers, werden de cijfers, prognoses en risico’s toegelicht. Aan de hand van stellingen werd gepeild in hoeverre ondernemers ook daadwerkelijk gaan acteren op de aanbevelingen. Het programma Vitale Teelt is in ieder geval een stap in de goede richting, al mogen er, wat de bank betreft, nog vast wat doelen voor 2023 geformuleerd worden. Ondernemers die willen investeren in collectief onderzoek, kunnen rekenen op een helpende hand.