Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) heeft subsidie voor de verbetering van water- en bodemkwaliteit op agrarische bedrijven. De financiële steun is vanaf 1 juni a.s. aan te vragen via het landbouwportaal.

Het schap wil ‘met elkaar werken aan een schone, gezonde natuurlijke omgeving, waar de landbouw kan floreren en biodiversiteit de ruimte krijgt’. Het subsidiebudget is verruimd en ook bij de waterschappen Rijnland en Amstel, Gooi & Vecht is nog budget aan te vragen.

Tijdelijk sluiten

Eerder dit jaar was HHNK vanwege het grote succes genoodzaakt om de subsidiemogelijkheid tijdelijk te sluiten. Voor de heropening zijn de subsidiepercentages en de maximale bedragen van alle subsidiemaatregelen aangepast, zodat volgens het hoogheemraadschap ‘zoveel mogelijk agrariërs de kans krijgen hun bedrijfsvoering te verbeteren’.

Foto: Greenity