De visie van minister Carola Schouten van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (LNV) is vooral gericht op de voedingskant van de agrarische sector. Een gemiste kans, volgens de KAVB en Anthos. “Inhoudelijk kunnen we er goed mee vooruit”, zegt adjunct-directeur André Hoogendijk van de KAVB desondanks.

Schouten signaleert dat Nederland voor een aantal grote maatschappelijke uitdagingen staat. Zo dreigt de bodem uitgeput te raken, is er verlies aan biodiversiteit en heeft Nederland zich gecommitteerd aan het klimaatakkoord. Ze roept in de visie daarom op de land- en tuinbouw duurzamer te maken door zo min mogelijk grondstoffen te gebruiken om daarmee het milieu minder te belasten. Samenwerking tussen sectoren om voor 2030 de omslag naar kringlooplandbouw te maken is daarbij de belangrijkste boodschap.

Jammer
Dat de visie vooral op productie gericht is en niet op de markt, vindt Henk Westerhof van Anthos ‘jammer’. “Het is uiteindelijk de markt die bepaalt of ondernemers duurzamer gaan werken. Er moet wel afzet zijn voor die duurzaam geteelde producten.”

Westerhof is dan ook nieuwsgierig naar de gevolgen voor de internationale concurrentiepositie van de Nederlandse agrarische sector.

Dat de sierteelt ontbreekt, steekt Westerhof wel. “Onze sector lijkt wel een ondergeschoven kindje. Dat valt mij al langer op.” Westerhof vindt het ‘wel goed’ dat het ministerie met een visie komt, maar de Anthos-achterban kan er weinig mee.

Vitale Teelt
De LNV-visie sluit volgens de KAVB prima aan bij de onlangs gepresenteerde visie Vitale Teelt. “We zijn blij met de nadruk die de minister legt op het belang van een goede positie voor de teler in de sector. In de visie van LNV is kringlooplandbouw het sleutelwoord. Dat biedt de sector ook kansen. In Vitale Teelt staat ook dat wij kringlopen willen sluiten op het gebied van fosfaat, water en CO2. Samenwerking met akkerbouwers en veehouders is voor ons heel belangrijk en die samenwerking versterken wij graag.”

De KAVB bespreekt binnenkort met Schouten de Vitale Teelt en dan komt ook de visie van de minister aan de orde.

Lees hieronder de visie van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV).