De Algemene Ledenvergadering van de KAVB heeft op 12 december unaniem besloten om een gezamenlijk onderzoeksprogramma op te gaan stellen voor telers en broeiers van bloembollen. De vereniging gaat komend jaar samen met ondernemers aan de slag om aan het onderzoeksprogramma invulling te geven. Dan wordt ook in samenspraak met de betrokken ondernemers de hoogte van de bijdrage vastgesteld, die met het instrument van een Verbindend Verklaring zal gaan gelden voor alle telers en broeiers in de bloembollensector. Met het nieuwe onderzoeksprogramma neemt de bloembollensector het heft in eigen handen om de uitdagingen in de sector aan te gaan.

Ondernemers in de bloembollensector lopen steeds vaker tegen vragen aan waar op dit moment geen oplossingen voor zijn. Kwaliteitseisen worden steeds strenger, de mogelijkheden om ziekten en plagen te bestrijden nemen af en door extremer weer worden de risico’s om bloembollen te telen en te broeien steeds groter. Antwoorden zijn nodig om ook in de toekomst bollen en bloemen te kunnen blijven telen.

Ondernemers dragen nu op basis van vrijwilligheid bij aan de onderzoeksfondsen van de KAVB. Afgelopen jaar is echter steeds meer het besef gekomen dat deze manier van financieren niet voldoende is om alle problemen aan te pakken. De leden van de KAVB hebben nu besloten om een gezamenlijk onderzoeksprogramma in te richten én gezamenlijk te financieren. Uit een door de KAVB uitgevoerde peiling onder vakgenoten blijkt dat 81% hier achter staat.

Het besluit van de ALV betekent dat de KAVB samen met de ondernemers aan de slag gaat om de inhoud van het onderzoeksprogramma uit te werken. Vervolgens wordt voor de teelt een bijdrage per hectare vastgesteld en zal ook voor de broeierij een passende wijze van financiering worden gezocht. De ondernemers staan hierbij nadrukkelijk zelf aan het roer. Om het brede draagvlak te borgen worden de bijdragen vervolgens met behulp van een Verbindend Verklaring via de Rijksoverheid vastgesteld voor alle telers en broeiers in de sector.

Ook de akkerbouw en de glastuinbouw hebben in de afgelopen periode een gezamenlijk onderzoeksprogramma voor hun vastgesteld. Zij maken voor de financiering tevens gebruik van het instrument van een Verbindend Verklaring. De broeierij van lelie, Amaryllis, Hippeastrum, Freesia en Nerine valt onder het programma van de glastuinbouw. De broeierij van andere bolgewassen en de teelt van alle bol-, knol- en worstelstokgewassen valt onder het onderzoeksprogramma van de bloembollensector.

Het onderzoeksprogramma zal in de loop van 2019 worden vastgesteld, waarna de Verbindend Verklaring bij de Rijksoverheid kan worden aangevraagd. Naar verwachting zal de uitvoering in 2020 starten. De vrijwillige onderzoeksfondsen bij de KAVB blijven vooralsnog gewoon bestaan en vervullen nog steeds een belangrijke rol bij de financiering van onderzoek. De fondsen besluiten te zijner tijd zelf over eventuele voorzetting.

Over de KAVB

De Koninklijke Algemeene Vereeniging voor Bloembollencultuur (KAVB) is sinds 1860 de ketenorganisatie voor ondernemers in de bloembollensector. De KAVB behartigt de belangen van meer dan 1000 veredelaars, telers en handelaren van bloembollen en bolbloemen. De KAVB verbindt ondernemers met overheden en de omgeving in alle provincies en op nationaal en internationaal niveau. Met 20 werknemers werkt de KAVB aan de speerpunten duurzaamheid, kwaliteit, imago en ondernemerschap.