De partners in het project Het Nieuwe Verwerken hebben vijf folders gemaakt met een tussenstand in de onderzoeken in de vier hoofdgewassen tulp, lelie, narcis en hyacint. De leaflets zijn te downloaden van de website van de WUR. Het gaat om:

Wat is Het Nieuwe Verwerken?

Het Nieuwe Verwerken is een vierjarig onderzoeksprogramma om een duurzaam en rendabel systeem te ontwikkelen voor het verwerken en bewaren van bloembollen. Een rendabel systeem dat goed is voor bloembollen, mensen, de omgeving én de ondernemers van de toekomst.

Het programma Het Nieuwe Verwerken kent vijf actielijnen:

    • desinfectie
    • aanbrengen gewasbeschermingsmiddelen
    • detecteren en verwijderen van zieke bollen
    • rechtop zetten
    • energiezuinig bewaarsysteem ​​​​​​​

Het Nieuwe Verwerken wordt uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit onder de vlag van de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen. Partners: Wageningen University & Research, KAVB, Anthos, Machinefabriek Akerboom, Bright Spark/Lonza-BlueSense, GMN en Greenport Duin- en Bollenstreek. Het Duurzaamheidsfonds van Rabobank Bollenstreek levert een financiële bijdrage.