Op verzoek van de KAVB heeft het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit een vrijstelling verleend voor de toepassing van ECA-water voor de desinfectie van proceswater in spoel- en kookbaden van bloembollen. Het gaat om de toepassing van “actief chloor in situ gegenereerd uit natriumchloride door elektrolyse” door de OxAgri van BlueSense (voorheen: Bright Spark). De vrijstelling is geldig van 15 juni 2019 tot en met 12 oktober 2019. Na 2018 is dit het tweede jaar dat ECA-water mag worden toegepast in de bloembollensector. ECA-water is een belangrijke hulpmiddel bij het koken en spoelen van bloembollen, omdat het de verspreiding van bacteriën, schimmels en virussen tegengaat.

In het verleden werd in de sector Formaline gebruikt tijdens het koken van bollen, maar dat middel is sinds 2007 verboden, werkte niet tegen virussen en zorgde voor schade aan de bollen. De inzet van ECA-water biedt telers een veilige, duurzame en effectieve methode om bloembollen tijdens de verwerking optimaal te beschermen. ECA-water wordt onder meer ingezet bij het koken van narcissen en bij het spoelen van tulpen.

ECA-water is nog niet toegelaten als gewasbeschermingsmiddel. Dat is een onwenselijke situatie voor ondernemers in de sector maar ook voor de overheid. De KAVB heeft daarom het initiatief genomen tot een werkgroep met het ministerie van LNV, het ministerie van IenW, het Ctgb, de NVWA, het RIVM en Agrodis. Een belangrijk resultaat is dat de overheid het gebruik van ECA-water nu toestaat, waarmee ondernemers een middel in handen krijgen om proceswater te desinfecteren. Minister Schouten van LNV heeft aangegeven dat zij de inzet van ECA-water ziet als een voorbeeld van innovatie in de agrarische sector.

In het onderzoek van het Topsectorproject Het Nieuwe Verwerken is aangetoond dat ECA-water werkt tegen alle relevante bacteriën, schimmels en virussen. Het Nieuwe Verwerken wordt uitgevoerd in opdracht van het ministerie van LNV onder de vlag van de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen. Partners binnen Het Nieuwe Verwerken zijn KAVB, Anthos, Wageningen University & Research, Machinefabriek Akerboom, Bright Spark / BlueSense, GMN en Greenport Duin- en Bollenstreek. Het Innovatiefonds van Rabobank Bollenstreek levert een financiële bijdrage aan het project.

Over de KAVB
De Koninklijke Algemeene Vereeniging voor Bloembollencultuur (KAVB) is sinds 1860 de ketenorganisatie voor ondernemers in de bloembollensector. De KAVB behartigt de belangen van meer dan 1000 veredelaars, telers en handelaren van bloembollen en bolbloemen. De KAVB verbindt ondernemers met overheden en de omgeving in alle provincies en op nationaal en internationaal niveau. Met 20 werknemers werkt de KAVB aan de speerpunten duurzaamheid, kwaliteit, imago en ondernemerschap. De KAVB heeft geen financieel belang bij de verkoop van de producten van BlueSense.