Teler Ton Kortekaas heeft het eerste exemplaar ontvangen van het nieuwe boek De teelt en broei van Zantedeschia. Schrijver Peter Knippels reikte het boek aan hem uit. De broers Jan en Ton Kortekaas zijn met hun in Voorhout gevestigde bedrijf Kallaland specialisten van de teelt en broeierij van Zantedeschia. De teelt en broei van Zantedeschia is een uitgave van de Bollenacademie om de kennis op het gebied van de teelt en het in bloei trekken van Zantedeschia vast te leggen en beschikbaar te maken. Het nieuwe boek is per direct verkrijgbaar voor € 59,- (inclusief verzendkosten) bij de webshop van het Ontwikkelcentrum.

André Hoogendijk, voorzitter van Stichting Bollenacademie: “Er zijn op dit moment slechts enkele tientallen personen die de teelt en de broeierij van Zantedeschia echt in de vingers hebben. Het is topsport om uitgangsmateriaal op te kweken tot een kant-en-klaar product, of dat nu een knol voor in de tuin is, een snijbloem of een bloeiende potplant. De ondernemers leren iedere dag weer over hun producten en staan steeds weer voor nieuwe uitdagingen. De kennis over de Zantedeschia was tot nu niet terug te vinden in boeken, maar zat alleen in de hoofden van de mensen die iedere dag bezig zijn met dit mooie product. Daarom is het nu tijd om de bestaande kennis vast te leggen.”

Stichting Bollenacademie is in 2016 gestart met het project Studiebol. In dit project wordt kennis vastgelegd en verspreid, gericht op zowel werkenden als studenten. Er zijn inmiddels boeken uitgegeven over het telen van tulpen, lelies, narcissen, hyacinten en sneeuwklokjes. Ook zijn er drie thematische boeken verschenen: De bloembollenketen, Ziekten en plagen bij bloembollen en De veredeling van bloembollen. Dit nieuwe boek is een uitbreiding van de reeks. Later in 2019 volgt nog een boek over de fysiologie van bloembollen.

De teelt en broei van Zantedeschia is bedoeld voor ondernemers en werknemers in de bloembollensector, docenten en studenten in het groen onderwijs en voor overige geïnteresseerden en liefhebbers. In het boek staat informatie over alle zaken die betrekking hebben op de teelt en broei. Alle teelttechnische aspecten komen daarbij aan bod: planten, gewasverzorging, oogsten, verwerking, bewaring en ziekten en plagen. Het boek wordt gedrukt ‘on demand’ en is verkrijgbaar voor € 59,- (inclusief verzendkosten). Ook de overige uitgaven van de Bollenacademie zijn te koop bij het Ontwikkelcentrum.

Stichting Bollenacademie
Stichting Bollenacademie is een samenwerkingsverband van bedrijfsleven, onderwijs, onderzoek en teeltadvies met als doelen om een goed scholingsaanbod te realiseren voor studenten en werkenden, om het reguliere bloembollenonderwijs verder te ontwikkelen en om de instroom in het onderwijs en de deelname aan scholing voor werkenden in de sector te bevorderen. De publicatie van dit boek wordt mogelijk gemaakt door een subsidie van Colland Arbeidsmarkt.