Op 7 november is de Position Paper ‘Next Level Sierteeltveredeling’ – een gezamenlijk aanpak om snel nieuwe weerbaardere rassen te ontwikkelen – gepresenteerd aan het Boskoop Beraad. Dit is een landelijk overleg van greenports, ondernemers en andere stakeholders in de tuinbouw. Gedeputeerden Adri Bom-Lemstra (Zuid-Holland) en Jaap Bond (Noord-Holland) onderstreepten het belang van een gezamenlijke aanpak. Naar verwachting zal vóór 2025 een groot deel van de gewasbeschermingsmiddelen verboden zijn. Ook vraagt de consument steeds vaker om residuvrije bloemen en planten. Met de in de sector veelgebruikte methoden duurt het 10 tot 20 jaar om nieuwe gewassen op de markt te brengen. Moderne veredeling met onder andere kennis van DNA, halveert de ontwikkeltijd van duurzamere rassen naar 5 tot 10 jaar. “Versnelling van de kennis van moderne veredelingstechnieken is nu nodig om de sierteeltsector binnen enkele jaren residuvrij te kunnen laten telen. Een snelle aanpak kan alleen als onderzoek, onderwijs en bedrijfsleven samen optrekken. Gelukkig is die samenwerking al goed verankerd binnen de greenports”, aldus Jaap Bond.

Het ontwikkelen en toepassen van de nieuwe technologieën is kennisintensief en vraagt om grote investeringen. Dit kan alleen als sierteeltveredelaars onderling samenwerken en met ketenpartijen, kennisinstellingen en overheden. Vandaar dat Amsterdam Green Campus samen met de sierteelt-Greenports Aalsmeer, Duin- en Bollenstreek en Boskoop, branche-organisatie Plantum, Topsector Tuinbouw en FloraHolland en gesteund door de provincies Noord- en Zuid-Holland oproepen tot een gezamenlijk aanpak in de Position Paper.

Landelijk staat het onderwerp wel al op de agenda. Zo maakt de uitwerking van Next Level Sierteeltveredeling inmiddels deel uit van een landelijke Kennis & Innovatie Agenda van de gezamenlijke greenports (het Boskoop Beraad). Met het programma ‘het Nieuw Doen in Plantgezondheid’ wordt al veel bereikt.  Helaas is dat niet voldoende om blijvend residuvrij te telen. Er moeten heel snel nieuwe, weerbaardere gewassen ontwikkeld worden zodat de sierteeltsector klaar is voor een duurzame toekomst.