Bijdragen aan kennis over gewasbeschermingsmiddelen en onbegrip en onduidelijkheid wegnemen.

Met die gedachte introduceerde Nefyto de GBM FactChecker tijdens de Nefyto jaarvergadering op 12 december 2017 in het World Horti Center in Naaldwijk. Discussie voeren en de dialoog aangaan met de wetenschap, politici en de maatschappij staan hierbij centraal.

Verhelderend naar de maatschappij
Een jaar geleden presenteerde Nefyto haar visie en ambitie ‘Duurzaam en helder naar de toekomst’. Voor het realiseren van de ambitie werden vier pijlers benoemd: vernieuwend, verantwoord, verbindend en verhelderend. Het aanbieden van een online fact-checker was één van de concrete initiatieven voortgekomen uit de visie en ambitie

Het resultaat is versie 1.0 van de GBM (gewasbeschermingsmiddelen) FactChecker. Een platform waarop misverstanden over gewasbeschermingsmiddelen worden gedeeld en uitgelegd. Het platform zal regelmatig worden aangevuld met nieuwe ‘facts’ als de actualiteit daar aanleiding toe geeft.

Eerlijk verhaal vertellen
Nefyto wil een eerlijk verhaal vertellen over gewasbescherming. In gesprek zijn met verschillende stakeholders, waaronder de wetenschap, politici en de maatschappij, is hierbij een kernpunt. Voorafgaand aan de presentatie van de website stelde Nefyto-voorzitter Carlos Nijenhuis: “Reacties op de GBM FactChecker zijn van harte welkom. We kunnen leren van ieders inbreng om de website verder te ontwikkelen en naar een hoger plan te brengen.”

Uitgangspunt: wetenschappelijke kennis en feiten
De online fact-checker is te vinden op de website. Wetenschappelijke kennis en feiten zijn het uitgangspunt voor Nefyto. Tegelijk is duidelijk dat gewasbeschermingsmiddelen emoties oproepen. Nefyto en aangesloten bedrijven willen, zoals aangegeven in de Visie en Ambitie, open en transparant zijn en proactief en begrijpelijk communiceren. De GBM FactChecker is weer een stap richting verhelderend zijn naar de maatschappij.