De samenwerking tussen bedrijven, kennisinstellingen en de overheid is versterkt dankzij de topsectorenaanpak. Dat is de belangrijkste conclusie van een externe evaluatie van het Topsectorenbeleid.

De evaluatie is uitgevoerd door onderzoeksbureau Dialogic, en had als doelstelling de effecten van de topsectorenaanpak te onderzoeken. Aan het topsectorenbeleid zijn diverse subsidies gekoppeld, waaronder de regeling Mkb Innovatiestimulering Regio & Topsectoren (MIT).

Lees de gehele evaluatie via de volgende link: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2016/06/21/beantwoording-toezegging-wijze-van-evaluatie-topsectorenbeleid