“De landbouwsector verdient een goed imago. Dat krijg je door open het gesprek aan te gaan met de hele samenleving.” Dat zei minister Schouten donderdag 14 december tijdens de ledendag van LTO Noord.

Inzetten op een langetermijnvisie
Schouten wil de komende jaren, samen met de sector, een langetermijnvisie ontwikkelen. Ze pleit voor een sterkere positie van de boeren in de keten en meer aandacht voor de natuur. De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) wordt daarbij op haar wenken bediend door Trienke Elshof, regiovoorzitter LTO Noord die haar een handreiking ‘De kwaliteiten van het noorden’ aanbood. Daarin staat beschreven dat Noord Nederland de proeftuin wil worden voor duurzame, grondgebonden landbouw.

Voor de zomer van 2018 wil LTO Noord samen met ketenpartners een noordelijk agro-akkoord sluiten met de ambitie dat uiterlijk in 2030 alle landbouwbedrijven en ketenpartijen duurzaam werken.

Wie zich niet inzet gaat het merken

Boeren die zich niet inzetten voor een groen, gezond en gewaardeerde sector, moeten dat gaan merken. Schouten juicht dit soort initiatieven toe en geeft de sector ruimte om zelf met ideeën te komen.

Platform voor het verhaal
Ook Rabo-topman Wiebe Draijer en presentatrice Yvon Jaspers spraken op de ledendag. Jaspers zei dat ze onder de indruk is van de kennis en het ondernemerschap van Nederlandse boeren. Volgens Jaspers verdienen boeren een platform voor hun verhaal. Daarom werd de ledendag terplekke benut als vergadering voor een nieuw televisieprogramma. De aanwezigen konden met Jaspers meedenken over een goede invulling daarvan.

De topman van Rabobank Nederland, Wiebe Draijer, riep de sector op bewust te kiezen voor investeringen in natuur en biodiversiteit. Volgens Draijer heeft de maatschappij behoefte aan duurzaam geproduceerd voedsel, minder verspilling en grondgebonden veehouderij.