Unieke samenwerking tussen scholieren, studenten, ontwerpers, onderzoekers en bedrijfsleven. Hoe innovatief kan een onderwijsproject zijn? Op 14 mei jl. zijn 14 leerlingen van het Herbert Vissers College gestart met hun zoektocht naar de match tussen data en precisielandbouw op de Forward Farm van Bayer in Abbenes. In dit unieke project over het verzamelen, beheren en gebruiken van data wordt de expertise gebruikt van scholieren, studenten, ontwerpers, onderzoekers en het bedrijfsleven. Medio juni is de presentatie van de uitkomsten. 

De Informatica leerlingen 5 VWO van docent Evert-Jan Oppelaar gaan werken aan een zeer eigentijdse vraag in een steeds meer hightech wordende landbouw: ‘Hoe kan de data van verschillende systemen op de Forward Farm van Bayer gematcht, gekoppeld en inzichtelijk gemaakt worden?’ 

Het is een vraag die zo uit de praktijk komt en een bijzondere inkijk geeft in de landbouw van morgen, waarbij een boer meer en meer technologie tot z’n beschikking heeft die informatie geeft over bijvoorbeeld de situatie in de bodem en de toestand van het gewas, die hij wil gebruiken om gerichter en meer pleksgewijs op de situatie in het veld te kunnen anticiperen. De uitdaging voor de boer wordt dan ook; hoe interpreteer en gebruik ik deze ‘big data’ op mijn bedrijf? Een innovatieve vraag die gedurende de projectweken steeds getoetst wordt of het de juiste is. Daarom zijn er veel experts, onderzoekers en ontwerpers bij betrokken. Zij delen kennis, vragen en onzekerheden. Het belooft een unieke samenwerking en zoektocht te worden, die past bij het karakter van de polder om te innoveren. 

Onderzoeksvragen
Onderzoeksvragen gaan bijvoorbeeld over hoe de data van metingen te koppelen zijn, welke systemen er worden gebruikt, hoe de gegevens worden opgeslagen en beheerd en wie ze mag gebruiken. Ook de landbouw staat aan het begin van een nieuwe tijd met nieuwe productiemogelijkheden.

De leerlingen wordt gevraagd om de data te vertalen naar bruikbare kaarten zodat de data echt afgelezen kunnen worden. Bayer wil met dit project meer inzicht krijgen in de invloed van bepaalde omstandigheden op het slagen van een gewas.

Wie zijn erbij betrokken?
Podium voor Architectuur werkt al jaren aan opdrachten voor het voortgezet onderwijs in samenwerking met opdrachtgevers. Dit project telt veel betrokkenen. Uiteraard de 14 informatica HVC leerlingen met experts van Bayer, Albert van Kooten (operations expert Bayer), Agrometius, Jean Marie Michielsen (Wageningen Plant Research, data specialist), ontwerper Elise Marcus (Mindset Designer), student Marijke de Vries (stagiaire Bayer data, student Aeres Dronten) en de allesbinder Podium voor Architectuur met Britt Dekker.