De komende tien jaar zal de naam Keukenhof op meer plekken opduiken dan in relatie tot het lentepark en het landgoed. Die ambitie heeft Keukenhof in een convenant met de gemeente Lisse gesloten. Op de terreinen mobiliteit, economische agenda en duurzaamheid wil de Keukenhof zijn rol gaan spelen.

Het convenant is op een aantal onderwerpen heel expliciet. Zo wil Keukenhof nagaan of ze meer regie kan krijgen over de bollenkramen langs de N208 bij de Westelijke Randweg. De provincie is eigenaar van de weg en bepaalt of de vergunningen weer worden afgegeven. “We gaan zelf geen bollen verkopen, maar willen wel net als op ons park ervoor zorgen dat de consument met een kwaliteit bloembollen naar huis gaat die wij willen. Met de gemeente en de provincie gaan we na wat hier mogelijk is.”

Cultureel erfgoed
Keukenhof wil de uitstraling van de Bloembollenstreek verbeteren, in ieder geval op de route naar het park. Eerder kocht de organisatie om die reden al land bij het parkeerterrein om daarmee zeker te zijn van bloeiende bollenvelden. Onlangs is de bollenschuur van J.R. Schols gekocht. Deze wordt opgeknapt. In het convenant is opgenomen dat de Keukenhof zich ook inzet voor het behoud van cultureel erfgoed. Dat gebeurt al met de tien monumenten die op het landgoed staan, maar de organisatie ziet ook mogelijkheden voor Dever en de ruïne van Teylingen. De gemeente Lisse wil de uitstraling van de Lissese rotondes aanpakken en de bermen opfleuren.

Flower Science
Beide partijen willen verder graag dat de Flower Science activiteiten in stand blijven. Wethouder Kees van der Zwet maakte duidelijk dat de gemeente in ieder geval verder wil, en Keukenhof wil hierin ook een rol vervullen. Per jaar maken beide partijen afspraken over de plannen die ze gaan uituitvoeren.

Verhoudingen verbeterd
Tijdens de presentatie van het convenant maakte de Lissese burgemeester Lies Spruit duidelijk dat de verhoudingen tussen beide partijen de afgelopen jaren sterk zijn verbeterd. “Voorheen stonden we met de rug naar elkaar. Het huidige college wil nagaan wat ons samen boeit. We realiseren ons heel goed dat Lisse zonder Keukenhof niet zou zijn geworden tot wat het nu is. We hebben elkaar dan ook nodig. We willen aan de slag op basis van gelijkwaardigheid.”

Landgoed en bloemententoonstelling
Directeur Bart Siemerink van Keukenhof: “De afgelopen drie jaar is er veel gebeurd. Landgoed en bloemententoonstelling zijn gefuseerd en beide activiteiten staan als een huis. Dan ga je nadenken wat je met de bloemententoonstelling en het landgoed voor de komende vijf tot tien jaar wil. Daar hebben we afgelopen tijd samen met de gemeente over gesproken met dit convenant als resultaat.”