Jonge boeren en tuinders kunnen vanaf 4 december tot en met 15 januari 2018 subsidie aanvragen in het kader van de Jonge Landbouwersregeling (JOLA) 2017. Deze regeling is bedoeld om duurzame investeringen voor jonge boeren en tuinders te stimuleren.

De regeling is aangepast ten opzichte van de openstellingen in 2016. De investeringslijst is uitgebreid en het minimale investeringsbedrag is niet meer aan de orde. Een andere aanpassing is dat jonge landbouwers voor vragen nu rechtstreeks bij RVO terecht kunnen in plaats van via de provincie.

Tenslotte zijn onduidelijkheden en problemen in de eerste openstellingen zoveel mogelijk opgelost.

Subsidie voor verduurzaming
De JOLA is onderdeel van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) 2014-2020. Met de Jonge Landbouwersregeling kan de jonge landbouwer met een leeftijd tot en met 40 jaar onder voorwaarden subsidie aanvragen. De subsidie bedraagt 30 procent over de investering en is bedoeld voor investeringen die bijdragen aan verduurzaming op het bedrijf van een jonge landbouwer.

De oorspronkelijke regeling uit 2016 voldeed niet, zo vond het NAJK (de organisatie voor jonge boeren en tuinders). Na overleg met het kabinet is de regeling voor 2017 aangepast.

Ondersteunen in verduurzamen
De doelstelling van de regeling is het ondersteunen van jonge landbouwers in het verduurzamen en versterken van hun bedrijf. De regeling is specifiek gericht op jonge land- en tuinbouwers, aangezien deze groep vaak door de bedrijfsovername of start van de onderneming financieel weinig tot geen mogelijkheden heeft om zijn of haar bedrijf te versterken.

Doordat de JOLA provinciaal opengesteld wordt, kunnen de investeringsmogelijkheden per provincie verschillen. De volledige lijst van investeringsmogelijkheden is te vinden op de website.