Op 14 december jl. is stichting Greenports Nederland opgericht. De reden hiervoor was om zo de regionale Greenports te versterken en te verbinden op landelijke thema’s voor de tuinbouw.
Greenports Nederland staat voor samenwerking en wil doorbraken en versnelling realiseren op de tuinbouw thema’s die een landelijke aanpak vragen en die niet door andere partijen worden opgepakt. Zo praat het tuinbouwcluster met één mond, in Nederland en buitenland. De belangrijkste tuinbouw thema’s zijn energie, ruimte, logistiek, innovatie, arbeid & onderwijs, gezonde teelt en internationalisering.

Tuinbouw akkoord
Greenports Nederland werkt aan een tuinbouw akkoord met een horizon van 10 jaar. Deze wordt samen met de regionale Greenports, het bedrijfsleven, de overheden en de onderwijs & kennisinstellingen opgesteld. De uitwerking van dit akkoord resulteert in een agenda met concrete acties, projecten en afspraken tussen de tuinbouwpartners. Het eerste akkoord staat in het teken van “koploper zijn in circulariteit en duurzaamheid”. We zien de tuinbouw als een koploper die oplossingen heeft voor de uitdagingen waar de wereld voor staat in termen van feeding and greening the mega cities. Op 14 maart a.s. zal het eerste akkoord worden ondertekend door alle betrokken partijen inclusief minister van LNV, Carola Schouten tijdens het voorjaarscongres van Greenport Holland.