In september starten 4de jaarstudenten van Inholland weer met Green Junior Projecten. De opdrachten hiervoor moeten in mei  bekend zijn. In een Green Junior Project werken studenten van verschillende opleidingen van Inholland samen aan een multidisciplinair project. Een groep van 4 a 5 studenten werkt gedurende 20 weken ongeveer 12 tot 15 uur in de week aan de opdracht. Inholland zoekt met opdrachten waarin studenten van de verschillende opleidingen of afstudeerrichtingen kunnen samenwerken. De betrokken opleidingen zijn: 

 • Tuinbouw & Agribusiness en Horticulture & Agribusiness (internationale opleiding tuinbouw)
 • Food Commerce & Technology
 • Landscape & environment management
 • Dier en Veehouderij

 Voorbeelden uit het verleden op gebied van tuinbouw zijn:

 • Ziekzoeken in de bollenteelt met behulp van honden
 • Teelt en marketing van radijs op smaak
 • De betekenis van Urban Farming voor een toeleverend bedrijf
 • Het verbeteren van de oogstprognose voor tomaten
 • Het opstellen van een protocol voor het meten van waterkwaliteit bij de teelt op water
 • Het voorkomen van kroonrot bij tomaat in de keten
 • Berekening van de carbon footprint voor diverse producten bij een cateringbedrijf etc.

In principe volstaat het om een project op gebied van teelt en markt/bedrijfskunde te starten, maar een cross over naar bijvoorbeeld Food of Milieu maakt het aantrekkelijker.

Het is een leuke manier om met verschillende studenten die al bijna zijn afgestudeerd in contact te komen en om die onderzoekjes uit te voeren waar men niet aan toekomt of die expertise vragen die net even buiten de tuinbouw ligt. Inholland vraagt als commitment – en om in de kosten van begeleiding te voorzien – wel een vergoeding, maar kan ook samen met het bedrijf zoeken naar mogelijkheden voor subsidie. Het inschrijfformulier is hierbij te downloaden en kan ingevuld worden verstuurd naar Frank van der Helm via frank.vanderhelm@inholland.nl. 

Heb je wel interesse, maar lukt het niet (op korte termijn) een onderzoeksopdracht te formuleren, laat het ons via info@flowerscience.nl weten.