Tijdens een bijeenkomst over Vitale Teelt bloembollen op de onlangs gehouden Mechanisatietentoonstelling in Vijfhuizen werd duidelijk dat technologische oplossingen een steeds belangrijkere bijdrage leveren om de groene ambities van de sector te realiseren.

Ernst van den Ende, algemeen directeur Plant Science Group Wageningen University & Research, was een van de sprekers. “Technische innovaties in de kapitaalintensieve bloembollensector zijn al heel lang de aanjager van (groene) innovaties in de land- en tuinbouw. Denk aan meerlagenteelt en precisielandbouw. Ontwikkelingen in robotisering, data-analyse en scantechnieken op ziekten worden daarbij steeds belangrijker. Daarom blijft voor onze universiteit onderzoek in de bloembollenteelt belangrijk, ondanks het relatief kleine onderzoeksbudget.”

Van den Ende lanceerde tijdens de bijeenkomst ook de oprichting van Innobol en riep toeleveranciers in de bloembollensector op om samen met Wageningen University & Research te investeren in verdere kennisontwikkeling en innovaties voor de sector. Dit naar voorbeeld van de reeds succesvolle ‘Club van 100’ in de glastuinbouw.

Stimuleren van groene gewasbescherming is ook voor het ministerie van LNV steeds belangrijk. Het project Vitale Teelt Lelie is een van de projecten uit het onderzoeksprogramma Groene Gewasbescherming. Henk Gude, onderzoeker bij Wageningen University & Research, presenteerde het onderzoek waardoor met een technologische aanpak de teelt van lelies kan worden verduurzaamd tot het punt dat er geen chemische gewasbeschermingsmiddelen meer nodig zijn. Het onderzoek is onlangs gestart en heeft een looptijd van vijf jaar.

 Vitale Teelt

De KAVB, Greenport Duin- en Bollenstreek, Greenport Noord-Holland Noord en Wageningen U&R hebben in september 2017 de ambitie ‘Op naar een Vitale Teelt in 2030’ gelanceerd. Deze ambitie zet in op bloembollen en bolbloemen van topkwaliteit, vrij van ziekten, op een rendabele manier geteeld in harmonie met de leefomgeving, klimaatneutraal en met een verantwoorde omgang met de natuurlijke hulpbronnen water, energie, bodem en biodiversiteit. Het programma voor Vitale Teelt sluit aan bij de aanpak van Het Nieuwe Verwerken.