WUR Glastuinbouw in Bleiswijk zoekt participanten voor een onderzoek naar een nieuw teeltsysteem voor hyacinten. Het gaat hierbij om een teeltwijze waarbij uitgangsmateriaal enkele seizoenen onder geconditioneerde omstandigheden wordt opgekweekt en alleen het laatste teeltjaar in de vollegrond opgroeit.

WUR Glastuinbouw denkt dat het door hun kennis van “teelt de grond uit”-systemen en plantweerbaarheid (door inzet van bacteriën en mycorrhiza’s) mogelijk is om de eerste drie tot vier jaar opkweek bij hyacint onder gecontroleerde omstandigheden te kunnen doen. Door het telen op ziektevrije substraten in systemen met fertigatie kan de productie optimaal zijn. In dat geval is de milieubelasting lager dan bij de traditionele bollenteelt van hyacint in de vollegrond, waar het vier tot vijf jaar (teeltseizoenen) duurt om van het jongste uitgangsmateriaal leverbare bollen te maken. In de nieuwe werkwijze is naar verwachting alleen het laatste jaar van die opkweekcyclus nog teelt in de vollegrond nodig. In dat jaar groeit het grofste plantgoed uit tot leverbaar. De nieuwe teeltmethode kan volgens WUR Glastuinbouw een middelenbesparing van 60-70 % opleveren.

Het project is onderdeel van het project Vitale Teelt, waarin WUR samenwerkt met KAVB en twee Greenports. WUR Glastuinbouw is voor dit project met hyacint op zoek naar partners. Aanmelden kan via de website van WUR.

Bollenonderzoek van Lisse naar Bleiswijk

Het team Bloembollen van Wageningen University & Research is dit jaar verhuisd van Lisse naar Bleiswijk. Door de verhuizing vanaf de sterk afgeslankte locatie in de Bollenstreek hebben onderzoekers nu beter toegang tot een breed netwerk aan onderzoek(faciliteiten). In Bleiswijk wordt ingezet op nieuwe concepten en integrale ontwerpen voor nieuwe, duurzame en vitale productiesystemen in de bollen. Belangrijke thema’s zijn: gezonde bodem, vermeerdering en bloei, ziektevrij uitgangsmateriaal, precisielandbouw en groene gewasbescherming. Vanuit de overheid is er onder meer geld voor lelieonderzoek (het project ‘Vitale teelt lelie’). Daarnaast zijn er onder andere vanuit de tulpensector fondsen voor collectief onderzoek. Op dit moment heeft Wageningen UR een vacature voor een fulltime onderzoeker bloembollen, in eerste instantie voor een periode van een jaar.