Johan Rijk vertelt waarom hij plantenwetenschappen studeert en wat de betekenis van bijvoorbeeld DNA-onderzoek is voor de sector.