Op woensdag 11 januari tekenden Klaas Jan van der Bent, coördinerend wethouder voor de Greenport Duin- en Bollenstreek, en André Hoogendijk, penvoerder van het project “Het Nieuwe Verwerken” een samenwerkingsovereenkomst.

Deze overeenkomst verbindt de Greenport voor de looptijd van vier jaar aan dit innovatieve bloembollenproject dat wordt uitgevoerd onder de vlag van de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen. De Greenport draagt zowel bij met financiële middelen als met de inzet van medewerkers.

Voor de Greenport is het project van belang, omdat het bijdraagt aan de ontwikkeling van kennis in de Duin- en Bollenstreek. Van der Bent: “Het merendeel van de betrokken bedrijven is gevestigd in deze regio. Het project werkt als een vliegwiel en levert ook spin-offs op voor ondernemers in de Duin- en Bollenstreek.” De Greenport ziet het project ook als inspiratie om te werken aan het verder verduurzamen van de bloembollenteelt onder de noemer ‘Vitale Teelt’.

Partners

Voor de partners binnen het project was samenwerking ook een logische stap. Hoogendijk: “De Greenport heeft een sterk netwerk in de regio, wat ons helpt om bedrijven te benaderen om mee te werken. Ook helpt de Greenport in het bestuurlijke contact met overheden. Daarnaast is er bij de Greenport veel kennis op het gebied van communicatie, wat bijdraagt aan het succes van ons project.” Het is de bedoeling dat de Greenport gaat meehelpen aan het uitbouwen van “Het Nieuwe Verwerken” naar een brede onderzoeksagenda op het gebied van bloembollen.

Details

“Het Nieuwe Verwerken” is in april 2016 van start gegaan en heeft een looptijd van vier jaar. In het project werken partijen samen om het verwerken van bloembollen te vernieuwen. Doelen zijn om zieke bollen eerder op te sporen, een alternatief te ontwikkelen voor het dompelbad, de kwaliteit van de bollen te behouden tijdens de verwerking en het energieverbruik te minimaliseren tijdens de bewaring. Naast de Greenport bestaat het project uit de partners KAVB, Anthos, GMN, Bright Spark en Machinefabriek Akerboom. Daarnaast heeft het project een bijdrage ontvangen van het Innovatiefonds van Rabobank Bollenstreek.