Aanmelden voor de nieuwsbrief

* verplichte velden

Contact

Andries Middag

programmamanager Greenport

andries@greenportdb.nl

06-53728355

Esther den Hertog

programmacoördinator & communicatiestrategie

info@flowerscience.nl
06 81 48 72 22

Karin Heppener

organisatie events

karin@flowerscience.nl
06 24 26 05 50

Sabine Hertogh

redacteur ‘In de Spiegel’
 

info@flowerscience.nl
06 52 34 73 62

Flower Science
Dijkzicht 1
2211 HZ
Noordwijkerhout
info@flowerscience.nl

Contactformulier

Velden met een * zijn verplicht

Gezamenlijke aanpak voor herstel biodiversiteit

23 november 2017

Een groep van achttien leiders uit de land- en tuinbouw, retail, agro-industrie, wetenschap en natuur- en milieuorganisaties heeft de handen ineen geslagen om samen te werken aan het herstel van biodiversiteit.

Samen zullen zij een Deltaplan biodiversiteitsherstel voor de groene ruimte van Nederland uitwerken. Dit plan moet voor de zomer 2018 gereed zijn. Deze afspraak is vastgelegd in de ‘verklaring van Driebergen’. Partijen zullen deze verklaring aanbieden aan minister Schouten.

De reden voor het schrijven van een Deltaplan biodiversiteitsherstel
Er zijn sterke aanwijzingen dat diverse soorten planten en dieren van het platteland in Nederland onder druk staan en afnemen. Dit geldt voor bloemplanten, insecten en weide- en akkervogels. Er zijn ook zorgen over het bodemleven, dat cruciaal is voor de groei en afbraak van planten en organische stof. De negatieve trend doet zich voor in zowel het agrarisch gebied als in de natuurgebieden in Nederland en betreft zowel de totale aantallen als de biodiversiteit van planten en dieren.

 

Bedreiging natuurlijk kapitaal van Nederland

De ondertekenaars van de verklaring zien de huidige toestand van biodiversiteit als een bedreiging voor het natuurlijk kapitaal van Nederland, voor een gezonde bodem als basis voor duurzame landbouw en natuur en voor het vertrouwen van de consument in producten uit de Nederlandse agrofood keten.

Uitwerken van het plan

De komende maanden zullen de ondertekenaars het plan uitwerken. Dit doen zij in samenwerking met een grote groep belanghebbenden om de ambitie en de wijze van uitvoering concreet vorm te geven.

De ondertekenaars zijn:

 • Hank Bartelink – directeur LandschappenNL
 • Klaas Jan van Calker – Global Sustainable Sourcing consultant Unilever
 • Marc Calon – voorzitter LTO Nederland
 • Alex Datema – voorzitter BoerenNatuur.NL
 • Willem Ferwerda – directeur Commonland
 • Geertje van Hooijdonk – hoofd programma’s stichting Natuur en Milieu
 • Coenraad Krijger – directeur IUCN NL
 • Bart van Opzeeland – campagneleider Milieudefensie
 • Bas Rüter – directeur Duurzaamheid Rabobank Nederland
 • Nel Sangers – directeur Werkgroep Grauwwe Kiekendief
 • Ruud Tijssens – directeur Public & Cooperative Affairs, Royal Agrifirm Group
 • Kirsten Schuijt – algemeen directeur Wereldnatuurfonds Nederland
 • Louise Vet – voorzitter Netherlands Ecological Reserarch Network (NERN)
 • Teo Wams – directeur natuurbeheer Natuurmonumenten
 • Hans van der Werf – directeur FMF, namens de Natuur- en Milieufederaties
 • Titia Wolterbeek – voorzitter Soorten NL, directeur Vlinderstichting
 • Fred Wouters – directeur Vogelbescherming
 • Berend Pastoor – directeur Federatie Particulier Grondbezit

Lees de intentieverklaring van Driebergen op de website van het Netherlands Ecological Research Network

Auteur: Greenity