Op verzoek van de KAVB heeft het ministerie van Landbouw een vrijstelling verleend voor de toepassing van ECA-water voor de desinfectie van proceswater in spoel- en kookbaden van bloembollen. Het gaat om de toepassing van “actief chloor in situ gegenereerd uit natriumchloride door elektrolyse” van de Oxagri van Lonza BlueSense (voorheen: Bright Spark). De overheid werkt mee aan deze vrijstelling, omdat de fabrikant zich inzet voor een reguliere toelating van dit product. ECA-water wordt door steeds meer bedrijven in de sector gebruikt bij de verwerking van bloembollen.

Sinds het verbod op formaline zet de KAVB zich in voor alternatieven voor de desinfectie van proceswater in kook-, spoel- en dompelbaden. Een eenvoudige één-op-één vervanging van formaline is helaas niet gevonden. De KAVB heeft daarom ingezet op meerdere routes, waaronder onderzoek naar heetstook ter vervanging van het koken en onderzoek naar schuimen en coaten ter vervanging van het dompelen. Voor natte behandelingen is ingezet op desinfectie door ECA-water en natriumhypochloriet. Veel van dit onderzoek wordt uitgevoerd binnen het Topsectorproject Het Nieuwe Verwerken. Het onderzoek loopt nog, maar de sector heeft ondertussen wel behoefte aan effectieve en toegestane middelen.

Het gebruik van ECA-water en natriumhypochloriet voor de desinfectie van proceswater was echter formeel niet toegestaan. Dat was een onwenselijke situatie voor ondernemers in de sector maar ook voor de overheid. De KAVB heeft daarom het initiatief genomen tot een werkgroep met het ministerie van LNV, het ministerie van IenW, het Ctgb, de NVWA, het RIVM en Agrodis. Een belangrijk resultaat is dat de overheid het gebruik van ECA-water nu toestaat, waarmee ondernemers een middel in handen krijgen om proceswater te desinfecteren. De KAVB zet zich ervoor in om ook andere desinfectiemiddelen legaal op de markt te krijgen, maar is daarvoor afhankelijk van de medewerking van fabrikanten.

André Hoogendijk, adjunct-directeur van de KAVB: “Met het toestaan van ECA-water hebben we als sector een belangrijke stap gezet. We zijn er echter nog niet. We gaan door met de gesprekken met fabrikanten en overheden. Ondertussen roepen we ondernemers op om voor hun bedrijf te investeren in oplossingen die effectief, veilig en legaal zijn en in onderzoek dat de sector verder brengt. We vragen fabrikanten om mee te werken met de sector aan de toelating van middelen. Daarnaast verwachten we van teeltadviseurs dat zij alleen middelen adviseren met een legale toepassing. We zullen als sector gezamenlijk stappen vooruit moeten blijven zetten.”

De vrijstelling voor de toepassing van ECA-water geldt formeel voor een periode van 120 dagen, van 19 juni tot en met 16 oktober 2018. De overheid heeft echter aangegeven deze periode op aanvraag van de KAVB te willen verlengen tot er een reguliere toelating is. De KAVB blijft hiervoor samenwerken met de overheid en fabrikant Lonza BlueSense.

Over de KAVB
De Koninklijke Algemeene Vereeniging voor Bloembollencultuur (KAVB) is sinds 1860 de ketenorganisatie voor ondernemers in de bloembollensector. De KAVB behartigt de belangen van meer dan 1000 veredelaars, telers en handelaren van bloembollen en bolbloemen. De KAVB verbindt ondernemers met overheden en de omgeving in alle provincies en op nationaal en internationaal niveau. Met 20 werknemers werkt de KAVB aan de speerpunten duurzaamheid, kwaliteit, imago en ondernemerschap. De KAVB heeft geen financieel belang bij de verkoop van de producten van Lonza BlueSense.