Een kleine groep lobbyisten uit de bollensector bezocht op 20 maart jl. het Europarlement in Brussel. Nadat VVD-Europarlementariër Jan Huitema tijdens een eerder Flower Science Café vertelde over wetgeving en lobby in Brussel, nodigde hij de aanwezigen uit om een keer bij hem in Brussel op bezoek te komen. Zo gezegd, zo gedaan.

Op 20 maart vertrokken wij met een delegatie vanuit de Bollenstreek naar Brussel. Na een korte rondleiding door het zeer imposante Europese Parlementsgebouw, ontving Jan Huitema ons in een vergaderruimte op de werkverdieping. Een levendig gesprek met deze zeer betrokken en kundige vertegenwoordiger van de landbouwsector ontspon zich. Onderwerpen als gewasbescherming, de Brexit, bollenverkoop buiten het seizoen, pullsvissen / innovaties, kwekersrecht en invasieve exoten passeerden de revue. Aanvullende informatie met interessante gezichtspunten werd dringend verzocht later per mail na te sturen, want – zo drukte Jan Huitema ons op het hart – lobbyisten zijn nodig om de parlementariërs van goede inhoudelijke kennis te voorzien. Nu lopen er in Brussel zo’n 35.000 lobbyisten rond, wat duidelijk maakt dat het vinden van een luisterend oor echt niet zo van zelfsprekend is.

Een korte onderbreking van het inhoudelijke programma voerde ons naar het Parlementarium. Ook in de korte tijd die we hadden voor dit bezoek, werd duidelijk wat de oorsprong en het belang is van samenwerken in Europees verband.

De dag werd afgesloten met een bezoek aan de tweemaandelijkse landbouwborrel. Een verzamelplek van lobbyisten en andere betrokkenen uit de Nederlandse landbouwsector waarbij steeds een andere thema wordt behandeld. Deze dag sprak dr. Rudi Moegele, adjunct-directeur-generaal van de DG AGRI (Europese Commissie) over hervormingen van het GLB. En ook hier was voldoende ruimte om direct in gesprek te gaan en te lobbyen voor de eigen sector en de belangen te vertegenwoordigen van iedereen die deze excursie niet mee kon. Een tevreden groep bollenlobbyisten kwam heel laat ’s avonds weer aan in de Bollenstreek, met het e-mailadres van Jan Huitema op zak en voldoende stof om verder over na te denken en op voort te borduren.