De KAVB en LTO Nederland vrezen dat de kabinetsplannen om tijdelijke arbeid fors duurder te maken het einde betekent van diverse teelten in Nederland. Ook de bollenteelt maakt veel gebruik van seizoenarbeid.

Arbeid fors duurder

Het kabinet wil vanaf 2020 dat tijdelijke arbeid fors duurder wordt om daarmee werkgevers te bewegen meer mensen in vaste dienst te nemen. Volgens LTO Nederland en de vaktechnische organisaties Nederlandse Fruittelers Organisatie (NFO), Koninklijke Algemeene Vereeniging voor Bloembollencultuur (KAVB) en LTO Glaskracht heeft dit grote gevolgen voor de teelt van asperges, bloembollen, groenten, aardbeien en fruit. In deze sectoren is per definitie vanwege klimatologische en natuurlijke omstandigheden sprake van seizoenarbeid en is het financieel onmogelijk om vaste contracten aan te bieden.

Flink hogere kosten voor tuinders

De voorstellen zouden een forse stijging van arbeidskosten betekenen. Het kabinet wil de plannen doorvoeren om de balans op de arbeidsmarkt tussen tijdelijke en vaste dienstverbanden te herstellen. De invoering van de transitievergoeding vanaf dag één voor alle contractvormen en het duurder maken van de WW-premie voor tijdelijke contracten, leiden tot flink hogere kosten voor tuinders.

Risico’s voor kleine werkgevers

De voorstellen van het kabinet zijn uitgewerkt in een wetsvoorstel dat 9 april openbaar is gemaakt. LTO Nederland en de vaktechnische organisaties vinden dat een groot aantal maatregelen in het wetsvoorstel niet leiden tot herstel en vertrouwen bij werkgevers. Ook worden de risico’s van het in dienst nemen van medewerkers, vooral voor kleine werkgevers, niet verlicht.

Reactie geven op wetsvoorstel

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 9 april een internetconsultatie geopend. Iedereen kan daarbij een reactie geven op het wetsvoorstel. Meer informatie is tevens te vinden in het nieuwsbericht ‘Wet arbeidsmarkt in balans op de site van het ministerie.