Hoogheemraad Martine Leewis heeft namens Rijnland een intentieverklaring getekend voor samenwerking met Greenport Ontwikkelingsmaatschappij (GOM) voor de herinrichting van de Duin- en Bollenstreek. De herstructurering en modernisering van het bollengebied biedt volop kansen voor de verbetering van het watersysteem en de waterkwaliteit.

Watergebiedsplan Duin- en Bollenstreek

“Tot 2024 investeert het hoogheemraadschap in een groot aantal waterhuishoudkundige werken in de Duin- en Bollenstreek. Inmiddels zijn voor het watergebiedsplan Duin- en Bollenstreek een aantal polders op orde gebracht en voor de overige projecten willen we Greenport Ontwikkelmaatschappij betrekken bij de werkzaamheden. Herverkaveling en landschapsontwikkeling gaan namelijk goed samen met investeringen in het watersysteem. Ook willen we samenwerken om ondernemers en grondeigenaren te stimuleren maatregelen te nemen voor de verbetering van de waterkwaliteit”, licht Leewis toe.

GOM blij met samenwerking

Rijnland werkt al langer samen met de bollensector om de waterkwaliteit te verbeteren. Zo wordt aandacht besteed aan gewasbeschermingsmiddelen die toelaatbaar zijn voor het oppervlakte water. Ook wordt gewerkt met maatregelen die bijvoorbeeld fosfaten uit het oppervlaktewater kunnen verwijderen, zoals de ijzerzandtechniek. Directeur Onno Zwart van GOM: “Het is goed dat Rijnland en GOM de handen ineen slaan. Wij komen samen dan sneller in aanraking met ondernemers die plannen hebben om hun bedrijf te moderniseren of uit te breiden. Daardoor kunnen we hopelijk ook onze gezamenlijke investeringsplannen efficiënter en effectiever uitvoeren. Tegelijkertijd kunnen wij gerichte informatie geven hoe de waterkwaliteit kan worden aangepakt.”