De PPS Bollenrevolutie 4.0 is dit voorjaar van start gegaan. Bollenrevolutie 4.0 in de verwerking richt zich op het ontwikkelen van een detectiesysteem voor de kwaliteit van de bollen, met als grootste uitdaging de detectie van latent zuur. Afgelopen week kwamen de partners en de klankbordgroep voor de eerste keer bij elkaar op het bedrijf van Dogterom in Oude Tonge. Daar wisselden zij van gedachten met onderzoekers van Wageningen University & Research over knelpunten binnen de verwerking van bloembollen en over de ontwikkeling van mogelijke technologische oplossingen daarvoor. Het bedrijf was volop tulpenbollen aan het rooien, selecteren en verwerken, wat gelijk voldoende aanleiding voor discussie was.

De sector staat voor grote uitdagingen om duurzaamheid te verhogen en afhankelijkheid van gewasbeschermingsmiddelen te verminderen. In de visie “Vitale teelt Bloembollen 2030” wordt precisielandbouw als één van de oplossingsrichtingen genoemd. Daarnaast zijn er vele technologische ontwikkelingen op het gebied van vision, robotica, kunstmatige intelligentie en big data. De PPS Bollenrevolutie 4.0  brengt deze werelden bij elkaar van kapitaalintensieve bollenteelt en techniek. Dit doen we op een praktische manier samen met de sector, de mechanisatie bedrijven en technische onderzoekers. Om dit te bereiken zetten we in op een aantal sporen waarvan wij denken dat ze de meeste impact hebben op economisch en milieutechnisch gebied. Ook willen we oplossingen op het gebied van arbeid, het is moeilijk voldoende mensen vinden om tijdens piekmomenten intensief werk te verrichten op het veld en in de schuur.

Bollenrevolutie 4.0 is een vierjarig onderzoeksprogramma van de topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen van het ministerie van LNV. De uitvoering van deze Publiek-Private Samenwerking ligt bij een consortium van zeven partners. Dit zijn: KAVB, Anthos, Wageningen University & Research (WUR), Cremer Speciaalmachines B.V., Machinefabriek Steketee B.V., Agrisim B.V., BKD.

Economic Board Duin & Bollenstreek en Rabobank Bollenstreek dragen vanuit hun Innovatiefondsen bij aan de financiering.