Hans Kleijwegt van Van den Bos Flowerbulbs BV ontving tijdens de Dutch Lily Days uit handen van André Hoogendijk het eerste exemplaar van De teelt van lelies. Het boek is een uitgave van de Bollenacademie om de kennis op het gebied van de lelieteelt vast te leggen en beschikbaar te maken.

André Hoogendijk, voorzitter van de Bollenacademie: “De lelieteelt is een ongekend staaltje van Nederlandse handelsgeest en inventiviteit. Waar de lelie in 1980 de status van bijzonder bolgewas nog nauwelijks was ontgroeid, vormt de lelieteelt vandaag de dag ongeveer een kwart van het areaal van de Nederlandse bloembollenteelt. Alleen de tulp heeft een groter aandeel in de totale oppervlakte, maar in financiële waarde is de tulp al bijgehaald door de lelie. Desondanks staat het behoud van kennis van de lelieteelt onder druk. Stichting Bollenacademie is daarom gestart met project Studiebol om boeken, digitale modules en ander lesmateriaal te ontwikkelen. Zeker met de snelle ontwikkelingen in het lelievak is dit boek een essentiële uitgave.”

De teelt van lelies is bedoeld voor ondernemers en werknemers uit de leliesector en voor groendocenten, studenten en andere geïnteresseerden. Het boek wordt geprint on demand en is verkrijgbaar voor € 59,- via de webshop op www.ontwikkelcentrum.nl.

Compleet overzicht
In het boek komt de complete cyclus van de lelieteelt aan bod, van uitgangsmateriaal tot aan het afleveren van de bollen. De teelt van lelies gaat ook uitgebreid in op sortiment en op ziekten en plagen. Aan De teelt van lelies verleenden diverse telers, docenten en teeltadviseurs hun medewerking. In dezelfde serie verschenen al het boek De broei van tulpen en De teelt van tulpen. Over de broei van tulpen is ook een digitale module beschikbaar op www.bollenacademie.nl. Binnenkort wordt ook een boek over de broei van lelies uitgebracht.

Dutch Lily Days
De lelieteelt bruist. Internationaal haken steeds meer landen in op het succes van deze bolbloem. Tijdens de Dutch Lily Days openen 13 grote lelieveredelaars en -handelaren de deuren voor bezoekers. Hun aandacht gaat in de eerste plaats uit naar de vernieuwing in het assortiment. De laatste jaren hebben tal van nieuwe variëteiten het licht gezien. Die ontwikkeling aan nieuwe rassen gaat ook aan de consument niet voorbij. De lelie is ‘hot’. Lelies zijn trendy—wereldwijd. Kleuren sluiten continu aan bij het actuele modebeeld. De Dutch Lily Days versterken het fundament onder de lelie. Toonaangevende leliebedrijven ontvangen bezoekers uit alle landen van de wereld om samen met hen te sparren over veredeling, teelt en verkoop. Het delen van kennis vormt een belangrijk onderdeel. De presentatie van dit boek sluit daar perfect bij aan.

Stichting Bollenacademie
Stichting Bollenacademie is een samenwerkingsverband van bedrijfsleven, onderwijs, onderzoek en teeltadvies met als doelen om een goed scholingsaanbod te realiseren voor studenten en werkenden, om het reguliere bloembollenonderwijs verder te ontwikkelen en om de instroom in het onderwijs en de deelname aan scholing voor werkenden in de sector te bevorderen. Project Studiebol wordt mogelijk gemaakt door een subsidie van Colland Arbeidsmarkt.