De bloembollenboulevard aan de randweg wordt verkocht aan Keukenhof, die ook de toewijzing doet. Dat hebben B & W besloten.

Nu is de parkeerplaats langs de Westelijke Randweg nog eigendom van de provincie Zuid-Holland en die verstrekt ook de vergunningen aan de standhouders. De provincie wil er vanaf en Lisse heeft aangegeven interesse in de grond te hebben. De bollenverkoop ziet de gemeente als cultureel erfgoed, ondanks de kritiek op de kwaliteit.

Lisse wil de grond doorverkopen aan Keukenhof. Met een wijziging in de plaatselijke verordening kunnen standplaatshouders zich melden bij de gemeente. De Keukenhof zorgt voor de keuze van de standhouders die een plek krijgen op de bloembollenboulevard.