De oppervlakte landbouwgrond bestemd voor de bloembollenteelt blijft volgens de cijfers van de CBS-landbouwtelling nog steeds stijgen. In 2017 is het areaal met 18 procent ten opzichte van het jaar 2000. Hiermee komt dit uit op meer dan 26 duizend hectare. De grootste groei is te zien in de tulpenbollenteelt. Het aantal bloembollentelers is tegelijkertijd gedaald.

Tulpen grootste groeier
Het areaal tulpen is tussen 2000 en 2017 met 38 procent toegenomen, tot ruim 13 duizend hectare. Dit is de helft van het totale bloembollenareaal in 2017. Het aantal tulpenbollentelers nam in dezelfde periode echter met 46 procent af. Steeds minder telers zijn dus verantwoordelijk voor het groeiende areaal tulpen. De arealen lelies en hyacinten groeiden met respectievelijk 27 procent en 26 procent, minder hard dan het areaal tulpen. Net als bij de tulp was bij deze bollensoorten naast de groei van de arealen een daling van het aantal telers te zien vergeleken met 2000.

Afname areaal en telers narcissen en gladiolen
De groei van het areaal tulpen lijkt ten koste te gaan van andere populaire bollensoorten zoals de narcis en de gladiool. Het areaal gladiolen was in 2017 vergeleken met 2000 met 40 procent afgenomen, het areaal narcissen daalde in die tijd met 19 procent.

Minder bollentelers op meer land
Het aantal bedrijven dat zich met de teelt van bloembollen bezighoudt is vergeleken met 2000 met 39 procent afgenomen naar ruim 1600. Bij alle bolgewassen daalde het aantal telers, maar bij de teelt van irissen en krokussen was die daling met respectievelijk 81 procent en 75 procent het sterkst.