“Ik hoop dat de vijf bollengemeentes gaan fuseren tot één gemeente. Het liefst zo snel mogelijk. Dat zou zo enorm veel voordeel geven. Nu zijn er vijf burgemeesters, veel wethouders en politieke apparaten. Als dit centraal vanuit één bestuur gebeurt, geeft dit meer duidelijkheid.”

In de Spiegel is de rubriek van Flower Science waarin elke week iemand uit de bloemensector in de spiegel kijkt. In tien korte vragen blikt deze persoon naar het heden, zijn verleden en de sector in de toekomst. Aan het woord Willem Heemskerk van de Rabobank Bollenstreek, een bevlogen en bekende Bollenstreeker met een frisse blik op de bollensector.

Als je in de spiegel kijkt, wat voor soort ondernemer zie je dan? Een betrokken persoon die graag een bijdrage levert aan de ontwikkeling van de streek. Zowel in economische zin als op het sociaal-maatschappelijk vlak. Bij de Rabobank Bollenstreek ben ik manager Business Support en dat betekent dat ik, naast mijn werk, dagelijks bezig ben met het leggen van verbindingen in de regio. Vanuit andere rollen ben ik meer in maatschappelijke zin bij de streek betrokken. Zo ben ik vice voorzitter van het Bedrijfsleven Bollenstreek, lid van Rotary Sassenheim, betrokken bij het gilde van de Zwarte Tulp en lid van de raad van advies bij Stichting Artchild. Deze organisatie laat kinderen van vluchtelingen door middel van schilderen ontspannen, zo kunnen ze even de narigheid van zich afzetten.

Hoe denk je dat je medewerkers / collega’s je zullen omschrijven? Ik denk – en hoop – als een mensen-mens. Iemand die vertrouwen geeft en ruimte laat en iemand die altijd gaat voor het best mogelijke resultaat.

Wat was je eerste baan(tje) en wat kocht je van je eerste geld? Als klein jongetje van 10 of 11 jaar werkte ik regelmatig bij mijn vader op het bedrijf. Hij had een bollen- en bloemenkwekerij en op de drukke momenten in het jaar werkte het hele gezin mee. Of dat nu ging om het koppen van tulpen of het trekken van lelies, er was altijd genoeg werk. Wat ik daarmee verdiende? Niets! Dat hoorde gewoon bij het leven van een jongen uit een ondernemersgezin. Ik kreeg er eten voor, zou mijn vader zeggen haha. Later ben ik er ook kranten bij gaan lopen. Daar werd ik uiteraard wél voor betaald en op mijn 16e kocht ik een brommer. Wat een rijkdom!

Wat is jouw mooiste moment van de werkdag? Het mooiste van mijn werk is het moment dat ik de bank en de markt met elkaar kan verbinden. Als twee verschillende ondernemers elkaar vinden en elkaar verder kunnen helpen, dan is dat een mooie vorm van samenwerking en soms ook van innovatie. Daar wordt de bank -met name het innovatiefonds- graag bij betrokken.

Wat vind je het minst leuk aan je werk? Als ik de hele dag met mijn neus in dossiers zit en geen mens zie. Gelukkig gebeurt dat niet vaak.

Wat doe je om je bedrijf toekomstbestendig te maken en/of te houden? Ieder goed idee verdient aandacht. En dat is belangrijk: aandacht. Aandacht voor binnen, aandacht voor buiten en aandacht voor het verbinden van die twee. Ik heb binnen de Rabobank een coördinerende rol bij onze twee lokale fondsen: het Rabobank Bollenstreek Coöperatiefonds en het Innovatiefonds. Ik ben in dit verband de verbinder tussen de bank en de klant (markt). Daarom kom je mij vaak tegen. Ik ben een actieve deelnemer aan lokale netwerken en activiteiten. Dat moet ook wel, want alleen door midden in de samenleving te staan kunnen wij als bank écht verbinding maken en ondernemers verder helpen.

Een andere manier om toekomstbestendig te blijven is snelheid! Snelheid past bij het tijdsbeeld van nu. De klant wil alles nu en wel nu meteen. Gelukkig zijn wij geen logge organisatie, integendeel. Wij zijn in staat om binnen een week een hypotheek te verstrekken of binnen een dag een bedrijf te financieren. Natuurlijk vergt dat ook wat van de ondernemer die zijn zaken op orde moet hebben, maar wij kunnen als bank erg snel duidelijkheid geven.

Met wie of wat binnen de sector zou je graag willen samenwerken? Of wie zouden moeten samenwerken? Ik hoop dat de vijf bollengemeentes gaan fuseren tot één gemeente. Het liefst zo snel mogelijk. Dat zou zo enorm veel voordeel geven. Nu zijn er vijf burgemeesters, heel veel wethouders en enorm veel politieke apparaten. Als dit centraal vanuit één bestuur gebeurt geeft dit veel meer duidelijkheid. Helaas hoor ik al jaren dat het zeker nog 10 jaar gaat duren voordat het zover is. De verschillende lokale (rabo)banken fuseerden al in 2006 tot Rabobank Bollenstreek. Uiteraard hoop je dan dat de gemeentes dit voorbeeld zouden volgen. Natuurlijk is een fusieproces voor een bedrijf wel iets makkelijker dan voor een gemeente. Maar wij zagen meteen al dat het opereren in de streek met één bank enorm veel schaalvoordeel geeft, uiteraard ook voor de agrarische wereld.

Wat denk je dat er de komende jaren gaat veranderen in de bloemenbollensector? Er is momenteel veel uitstroom van de oudere generatie uit de bollensector. De opvolging moet veel geld op tafel leggen om het bedrijf over te nemen. Dit zijn meestal hoge bedragen en het is daardoor moeilijk om voldoende inkomen uit het bollenbedrijf te genereren. Gevolg daarvan is schaalvergroting. Het agrarisch areaal in de streek blijft hopelijk wel even groot, maar het aantal bedrijven zal afnemen. Deze gedachte past ook uitstekend bij de Greenport initiatieven. Zij zijn druk met de verkaveling in de streek en een van de doelstellingen is ‘verrommeling’ opruimen. We hebben grotere winstgevendere bedrijven nodig die ook de beoogde verduurzaming in de bollenteelt aankunnen. Dit kan alleen als we de streek met z’n allen naar een hoger niveau tillen.

Welk onderwerp zou je willen agenderen voor een van de komende Flower Science cafés? Sowieso moet innovatie hoog op de agenda blijven staan. Hoe meer aandacht hiervoor, hoe beter. En wat mij betreft gaan we nog een stapje verder. Misschien kan er een sessie komen over de andere toepassingen en afzetkanalen voor de bol. We kennen de verhalen van de Narcis-bol, welke een rol kan spelen bij de genezing van Alzheimer. Deze en meer wetenschappelijke mogelijkheden zijn erg interessant. Wellicht willen een aantal ondernemers in onze streek daar aan meewerken. Dit vergt dan uiteraard een hele andere bedrijfsvoering waarbij de nadruk zal liggen op kwaliteit in plaats van kwantiteit. Daarnaast is het belangrijk om nog meer kennis en kunde naar de Bollenstreek te halen. Kennis uit het Westland, Noord Holland of uit het buitenland. Flower Science is een perfect platform om al deze kennis te vergaren. Flower Science is hét feestje van de bollensector. En natuurlijk moet dat vanuit de Bollentreek worden gecoördineerd, want hier vind je het kennis- en handelscentrum van de bollenteelt!

Als je niet voor dit vak had gekozen, wat zou je dan willen doen? Nou daar moet ik wel heel lang en heel diep over nadenken. Ik zou het echt niet weten. Ik zit al 37 jaar bij de bank, maar elke keer weer op andere functies met andere uitdagingen. Geen dag is hetzelfde geweest. Ik ben een bankier tot in mijn haarvaten.