“Ik ga graag op pad om bedrijven te bezoeken. Ontmoetingen met ondernemers in hun eigen omgeving zijn erg inspirerend. Uit gesprekken met ondernemers merk ik dat veel kennis van generatie op generatie is overgedragen. Hierdoor zijn in de bedrijfsprocessen vaak allerlei slimmigheden verwerkt.”

In de Spiegel is de rubriek van Flower Science waarin elke week iemand uit de bloemensector in de spiegel kijkt. In tien korte vragen blikt deze persoon naar het heden, zijn verleden en de sector in de toekomst. Aan het woord Michiel Cappendijk, programmamanager van Greenport Duin- en Bollenstreek, een creatieve aanjager met een moderne visie op de bloemensector.

Als je in de spiegel kijkt, wat voor soort ondernemer zie je dan? Ik zie mezelf als een creatieve, initiatief nemende en extern gerichte persoon.

Hoe denk je dat je medewerkers / collega’s je zullen omschrijven? Ik werk als programmamanager bij de Greenport Duin & Bollenstreek waar mijn collega’s mij vast en zeker zien als creatieve collega die graag op een andere manier naar zaken kijkt. Misschien denken ze ook weleens: wanneer wordt hij nou eens concreet? Haha, dat snap ik wel hoor. Het liefste vorm ik een duo-schap met een heel gestructureerd persoon, voor mij is dat een gouden combinatie.

Wat was je eerste baan(tje) en wat kocht je van je eerste geld? Mijn eerste officiële baantje was als 14-jarige jongen bij V&D in Eindhoven, op de afdeling Schoolcampus. Ik weet nog wat ik verdiende: 3,72 in guldens. Maar wat ik ermee gedaan heb? Geen idee. Het grappige is dat ik nu ook niet weet waar mijn salaris blijft. Het gaat elke keer weer allemaal op.

Wat is jouw mooiste moment van de werkdag? Soms kom je weleens in een vergaderzaal of ruimte met mensen die met elkaar een bijna voelbare energie teweegbrengen. We komen dan vaak sneller tot besluiten of oplossingen. Dit soort ontmoetingen vind ik geweldig. Ik vind het leuk om binnen mijn werkveld bijzondere personen te ontmoeten en ermee samen te werken. Daarnaast ga ik graag op pad om bedrijven te bezoeken. Ontmoetingen met ondernemers in hun eigen omgeving zijn erg inspirerend. Uit gesprekken met ondernemers merk ik dat veel kennis van generatie op generatie is overgedragen. Hierdoor zijn in de bedrijfsprocessen vaak allerlei slimmigheden verwerkt. Voor de ondernemer heel vanzelfsprekend, voor mij heel interessant.

Wat vind je het minst leuk aan je werk? Mijn baan is voor veel mensen best abstract. Uitleggen wat ik precies doe is weleens lastig. Greenport Duin- en Bollenstreek is een belangrijk onderdeel van de Nederlandse bollen- en sierteeltsector. Ik vind het vooral belangrijk dat we meerwaarde bieden aan deze voor Nederland belangrijke en internationaal concurrerende sector. Dat moet je continu opnieuw bewijzen en waarmaken. De Greenport draagt zijn steentje bij door in te zetten op samenwerking met veel partijen uit de regio en zo nodig daarbuiten. Dit zijn belangrijke, maar voor de buitenwereld soms ook abstracte trajecten.

Wat doe je om je bedrijf toekomstbestendig te maken en/of te houden? Binnen Greenport Duin- & Bollenstreek werken wij aan drie dossiers. Ruimte & Bereikbaarheid, Innovatie & Duurzaamheid en Onderwijs & Arbeidsmarkt. Via samenwerking met de GOM, Flower Science en het Groen Onderwijscentrum krijgen we steeds meer zicht op vragen die wel of juist niet leven bij ondernemers. Die vragen zijn de kern en het kompas van al onze activiteiten. Wij richten ons daarbij alleen op zaken waar samenwerking en een lange adem voor nodig zijn. Het creëren van een open en veilige omgeving om ideeën uit te wisselen is hierbij belangrijk. Dat is de ‘zachte kant’ van ons verhaal. Om toekomstbestendig te zijn is het echter net zo belangrijk om elk jaar een of twee concrete projecten te starten. Projecten met een kop en een staart en direct relevant voor ondernemers. Het project ‘Het Nieuwe Verwerken’ is voor mij een goed voorbeeld.

Met wie of wat binnen de sector zou je graag willen samenwerken? Of wie zouden moeten samenwerken? Wij werken heel nauw samen met Flower Science. Het is een geweldige netwerkorganisatie voor de bloemensector. Ze weten ondernemers goed te enthousiasmeren en via de cafés en excursies wordt innovatie en duurzaamheid geagendeerd. Greenport sluit daarop aan. Wij zorgen voor de start van projecten, we kennen de juiste weg voor subsidie of aanjaaggeld. We maken projectvoorstellen en zoeken hierin verbinding met ondernemers, KAVB, overheid en universiteiten. Ik wil ook meer samenwerken met Greenport Aalsmeer en Noord-Holland Noord. Ook in die regio’s is veel gaande rondom de bollen- en sierteeltsector en samenwerking is logisch. Daarnaast zou ik ook meer samenwerking willen zien tussen de sector en Naturalis. Iedereen kent het museum natuurlijk van de T-rex. Maar niet veel mensen weten dat bij Naturalis ook 120 wetenschappers werken aan biodiversiteit. Ze hebben enorm veel kennis in huis over plantjes en diertjes. Diezelfde liefde voor biologie is er bij bollentelers. Als de wetenschappers en de telers verbinding met elkaar zoeken, denk ik dat er mooie ontwikkelingen uit voort kunnen komen.

Wat denk je dat er de komende jaren gaat veranderen in de bloemenbollensector? Ik denk dat het veel technologischer wordt. De technische mogelijkheden worden nog verder losgelaten op de bollen- en sierteelt, zoals veredeling op moleculair niveau en meet & regeltechniek.

Welk onderwerp zou je willen agenderen voor een van de komende Flower Science cafés? Biobased. En dan met name de mening van de ondernemer hierover. Zitten ondernemers inderdaad te wachten op de andere toepassing van de bol? Staan zij open voor nieuwe afnemers en andere industrieën, zoals de farmacie of cosmetica? In Aalsmeer en Bleiswijk is er inmiddels een groep ondernemers geformeerd die zich hierin verdiept. Ik zou graag willen weten hoe men erover denkt in de Bollensector.

Als je niet voor dit vak had gekozen, wat zou je dan willen doen? Vroeger wilde ik vuilnisman worden. Ik had het idee dat ik dan veel in de frisse buitenlucht zou werken. Nu zou ik wel een periode willen werken voor een bedrijf dat in een heel korte tijd extreem hard groeit. Bijvoorbeeld Facebook in de begindagen. Het lijkt me heel interessant om dat van binnenuit mee te maken.