“Telers willen best risico nemen in het teeltseizoen om de grenzen met gewasbescherming op te zoeken, maar rendement van zijn teelt is van groot belang: het is zijn bestaansrecht. Werken aan nieuwe oplossingen vraagt om innovatie binnen de sector.”

In de Spiegel is de rubriek van Flower Science waarin elke week iemand uit de bloemensector in de spiegel kijkt. In tien korte vragen blikt deze persoon naar het heden, zijn verleden en de sector in de toekomst. Aan het woord Gerard Top van GMN bv over maatschappelijk verantwoord ondernemen in de bloembollensector.

Als je in de spiegel kijkt, wat voor soort ondernemer zie je dan? Als iemand die graag vooruit én in kansen denkt. Ik vind het niet moeilijk om keuzes te maken. Ik neem liever een beslissing die achteraf wellicht niet de juiste was, dan geen beslissing: anders sta je stil. Ik wil graag presteren in de markt. Ik luister naar mijn klanten en hoop dan goed te horen waar de vraag exact zit.

Hoe denk je dat je medewerkers / collega’s je zullen omschrijven? Als iemand die ervoor gaat. Een resultaatgericht mens, die de klus samen met het team wil klaren. Daarnaast hoop ik dat ik enthousiasme creëer binnen het bedrijf. Ik zie graag dat iedereen fluitend naar zijn werk gaat!

Wat was je eerste baan(tje) en wat kocht je van je eerste geld? Ik ben opgegroeid op een veehouderij bedrijf. Mijn eerste baantje als 14 of 15 jarige jongen was monsters nemen van koeienmelk. Dat ging met flesjes en registratie per koe. Daarna gingen de flesjes naar de melkfabriek waar ze getest werden. Dat was een leuk bijbaantje. Van mijn eerste geld kocht ik een radiocassetterecorder, dat was echt iets van die tijd: iedereen wilde er een hebben.

Wat is jouw mooiste moment van de werkdag? Sowieso het voorjaar, als alles bloeit. Als je dan ook nog mooie gesprekken hebt met mensen die graag willen samenwerken om samen te bouwen aan de toekomst, dan is het helemaal perfect.

Wat vind je het minst leuk aan je werk? Gelukkig gebeurt het niet zo vaak, maar lange vergaderingen vind ik minder leuk. En een lange tijd achter mijn beeldscherm zitten is ook niet mijn favoriet. Ik probeer wel veel digitaal te doen, dus ook stukken lezen vanaf het beeldscherm hoort daar bij.

Wat doe je om je bedrijf toekomstbestendig te maken en/of te houden? Door allereerst goed te luisteren naar de klant. Wat komt hij tegen? Hoe ontwikkelt de teelt? Wat heeft hij nodig? Daarnaast wil de maatschappij ook wat van de bloembollensector. Maatschappelijk verantwoord ondernemen is een belangrijk issue. Wij zijn hier uiteraard ook erg mee bezig. Zo draaien wij mee in het project ‘Het Nieuwe Verwerken’. Het gaat hier specifiek om zaken als het desinfecteren van bloembollen en het opbrengen van fungiciden om plagen en ziekten te voorkomen. Onze kennis en kunde, gecombineerd met de belangrijke input van de andere leden van de projectgroep, wordt meegenomen in een belangrijke stap in de toekomst van de bloembollensector.

Met wie of wat binnen de sector zou je graag willen samenwerken? Of wie vind je dat zouden moeten samenwerken? De keten is afgelopen jaren al veel beter gaan samenwerken. Denk aan de KAVB, de distributie, de toeleveranciers en de telers. Wat mij betreft kan dat nog beter. Zo gaat het kennispeil omhoog en wordt er bijvoorbeeld nog beter onderzoek gedaan. Met Flower Science ben ik ook blij. Ik zie het als een belangrijk platform waarbij ontwikkelingen in de branche ter discussie worden gesteld.

Wat denk je dat er gaat veranderen in de bloemenbollen-sector komende jaren? De bloembollenteler wil kwaliteit blijven leveren en een goed rendement halen. Ook heeft hij uitdagingen op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen versus ziekten en plagen. Om te kunnen blijven voldoen aan de hoge kwaliteitseisen van zijn afnemer binnen en buiten Europa is het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen van belang. Dit gebruik staat ter discussie en zal gaan veranderen. We koersen naar een geïntegreerde teelt met een systeemaanpak. In de geïntegreerde teelt worden chemische, biologische en mechanische gewasbeschermingsmethoden gecombineerd op een wijze die past binnen een duurzame land- en tuinbouw. Telers willen best risico nemen in het teeltseizoen om de grenzen met gewasbescherming op te zoeken, maar rendement van zijn teelt is van groot belang: het is zijn bestaansrecht. Werken aan nieuwe oplossingen vraag om innovatie binnen de sector. Dus we moeten er samen de schouders onder zetten en starten met fundamenteel onderzoek, dat geeft meer zekerheden bij de inzet van oplossingen in de praktijk.

Welk onderwerp zou je willen agenderen voor een van de komende Flower Science cafés? Het onderwerp Europa: worden wij als bloembollensector wel gezien en gehoord in Brussel? En nog een: hoe houden wij in de bloembollensector een effectief middelen en maatregelenpakket in stand voor ziekte en plaagbestrijding?

Als je niet voor dit vak had gekozen, wat zou je dan willen doen? Sowieso was ik dan ondernemer in de agrarische sector geworden. Daar liggen nu eenmaal mijn roots. Maar ik ben blij en tevreden met wat ik nu doe.