“Als je iets weghaalt komt het nooit meer terug, het verdwijnt. Wij van het CultuurHistorisch Genootschap willen de streek helpen bij het alert worden op het behoud van de prachtige typerende Duin & Bollenstreek elementen. Dat kan een mooie oude bollenschuur of huis zijn, maar ook een slootje of een oude duin.”

In de Spiegel is de rubriek van Flower Science waarin elke week iemand uit de bloemensector in de spiegel kijkt. In tien korte vragen blikt deze persoon naar het heden, zijn verleden en de sector in de toekomst. Aan het woord Desiree van Paridon, van huis uit een bollenmeisje en nu een voorvechter voor het behoud van het cultuurhistorisch erfgoed in de Duin & Bollenstreek.

Als je in de spiegel kijkt, wat voor soort ondernemer zie je dan? Ik ben secretaris van het CultuurHistorisch Genootschap van de Duin & Bollenstreek, maar ik voel me meer een ondernemer. Een sociaal maatschappelijk ondernemer in het vrijwilligersleven. Een bewuste keuze nadat ik terug ben gekomen uit het buitenland, waar ik 10 jaar lang heb gewoond. Ook daar heb ik maatschappelijk en sociaal werk gedaan en dat is me goed bevallen. Ik zet het nu graag voort in mijn eigen regio.

Hoe denk je dat je collega’s je zullen omschrijven? Dat ik enthousiast ben, sociaal voelend, ondernemend en doelgericht. Daarnaast denk ik dat ze me kritisch vinden.

Wat was je eerste baan(tje) en wat kocht je van je eerste geld? Ik ben de dochter van een bloembollenkweker uit Noordwijkerhout. Dus van kinds af aan werkte ik al bij mijn vader op het bollenbedrijf. Ik ben opgegroeid met bollenpellen en bloemen plukken. Het geld dat ik ermee verdiende kwam gewoon terecht op het spaarbankboekje. In die tijd was dat heel gewoon: we moesten sparen. En het werken in de drukke bollenperiode… dat waren prachtige tijden!

Wat is jouw mooiste moment van de werkdag? Naast mijn werkzaamheden als secretaris voor het CHG werk ik als mantelzorger voor een hulpbehoevende mevrouw. Ik breng de vrijdagochtend met haar door en als het is gelukt om haar te laten lachen, dan is dat het mooiste ‘werk’moment van de week!

Wat vind je het minst leuk aan je werk? Onze missie is om het cultuurhistorisch erfgoed in de Duin en Bollenstreek te behouden en te beschermen. Dat doen wij o.a. door te laten zien hoe prachtig de streek is. Ik vind het niet prettig wanneer mensen ongefundeerd – zonder echte argumenten – tegengas geven. Er moet ten minste een goede discussie aan ten grondslag liggen. Natuurlijk is het logisch dat er verschillende belangen zijn. Zoals het thema verkaveling bijvoorbeeld, dat is nu eenmaal een belangrijk onderwerp voor bedrijven. Wij hebben als stichting ook een stem en die zegt: als je iets weghaalt komt het nooit meer terug, het verdwijnt. Wij willen de streek helpen bij het alert worden op het behoud van de prachtige typerende Duin & Bollenstreek elementen. Dat kan een mooie oude bollenschuur of huis zijn, maar ook een slootje of een oude duin.
Wat doe je om je bedrijf toekomstbestendig te maken en/of te houden? Wij werken aan het toekomstbestendig maken van een aantrekkelijke Duin & Bollenstreek met – ook voor de volgende generaties – prachtige cultuurhistorische elementen met drie werkgroepen:

  • Bollenerfgoed, waarbij het specifiek gaat over cultuurhistorische elementen uit de bollensector (www.bollenerfgoed.nl).
  • De cultuurhistorische atlas, waarbij we digitale plattegronden maken waarop de cultuurhistorische objecten staan aangegeven (www.cultuurhistorieduinenbollenstreek.nl).
  • Ruimtelijke ontwikkeling, vanuit elke gemeente houden wij de planologische ontwikkelingen in de gaten vanuit het perspectief van behoud en bescherming van cultuurhistorische waarden en elementen.

Ik kan wel zeggen dat we een hele enthousiaste en actieve club mensen zijn. We zijn op dit moment op zoek naar een gedreven voorzitter die komende jaren een belangrijke rol wil vervullen in onze stichting.

Met wie of wat binnen de sector zou je graag willen samenwerken? Of wie zouden moeten samenwerken? Ik zou nog meer willen samenwerken met de GOM. Met hen samen willen wij als stichting kijken naar thema’s als verrommeling en verkaveling. Daarnaast zou ik graag willen dat de gemeentes gaan fuseren tot één krachtige gemeente. Deze gemeente kan onder meer een duidelijkere rol spelen op het vlak van cultuurhistorie in de Duin & Bollenstreek. Het is nu lastig opereren. We hebben met veel verschillende gemeentehuizen te maken.

Wat denk je dat er de komende jaren gaat veranderen in de bloemenbollensector? De bollensector is een conservatieve sector. Dat was 30 jaar geleden zo en nu nog steeds. Het heeft denk ik te maken met het product. De bol is een langzaam product, eer er een veredeling resultaat laat zien ben je 20 jaar verder. Dat werkt bij een product als de Gerbera heel anders. Daar gaat het snel en vergt ander type ondernemerschap Ik denk – en ik hoop dat ik ongelijk heb – dat de innovatie in de Bollenstreek te langzaam gaat. Toen ik 30 jaar geleden studeerde aan de Hogere Tuinbouwschool hadden wij het al over effectief, efficiënt, biologisch en geïntegreerd telen (= maatschappelijk verantwoord). Als ik om mij heen kijk zie ik nog te weinig verandering.

Ik denk dat de bloembollensector ook meer aan marketing moet doen. De sector kan veel meer laten zien hoe mooi de producten en de bedrijven zijn. Als er jaarlijks miljoenen mensen naar de bloemenvelden komen kijken, dan moet je daar toch gebruik van maken? Als de sector zichtbaarder wordt en we met elkaar het product belangrijker gaan vinden, dan wordt het ook makkelijker voor ons om het cultuurhistorisch erfgoed te beschermen.

Welk onderwerp zou je willen agenderen voor een van de komende Flower Science cafés? Een integrale aanpak en boodschap voor de hele sector. Het zakje bollen dat in de Duitse tuincentra verkocht wordt MOET de juiste kwaliteit hebben. Kan de kweker daarvoor nog garant staan met zoveel schakels tussen kweker en eindgebruiker? Een brainstorm dus met de hele sector over de gezamenlijke en integrale verantwoordelijkheid voor een goed eindproduct.

Als je niet voor dit vak had gekozen, wat zou je dan willen doen? Ik ben van huis uit behept met tuinbouw en ik heb tuinbouw gestudeerd. Daarna heb ik van alles gedaan, zo heb ik ook bedrijfskunde en Human Resources gestudeerd en in zes verschillende landen gewoond en gewerkt. Maar in het voorjaar door een bloeiend bollenveld te mogen ziekzoeken, is het mooiste wat er is.