De laatste ‘In de Spiegel’ van 2016! Onder het genot van een smakelijke oliebol kijkt ditmaal Cees Ruigrok, wethouder van de gemeente Lisse, in de spiegel. Deze trotse portefeuillehouder van Flower Science blikt niet alleen tevreden terug op het afgelopen jaar, maar kijkt ook uit naar successen in het nieuwe jaar.

‘In de Spiegel’ is de rubriek van Flower Science waarin elke week iemand uit de bloembollensector in de spiegel kijkt. In tien korte vragen blikt deze persoon naar het heden, zijn verleden en de sector in de toekomst.

Als je in de spiegel kijkt, wat voor soort ondernemer zie je dan?
’Een zakelijk ingestelde wethouder, geboren en getogen in Lisse met een groot hart voor de Bollenstreek. Het zakelijke komt voort uit mijn werkverleden, ik ben pas later de politiek ingegaan. Zo heb ik een supermarkt gehad in Noordwijkerhout en een echt ondernemersleven geleid.’

Hoe denk je dat je medewerkers/collega’s je zullen omschrijven?
’Als een zakelijke en harde werker, die niet per se op de voorgrond hoeft te staan.’

Wat was je eerste baan(tje) en wat kocht je van je eerste geld?
’Als kind heb ik in mijn vaders bollenbedrijf volop meegeholpen met werkzaamheden zoals schoffelen, rooien, wieden en bollen pellen. In diezelfde periode verkocht ik bloemenslingers aan toeristen langs de weg. Dat verdiende goed zeg! Ook verkochten we bosjes tulpen voor 1 gulden, die we zo van het land plukten. Dat was ideaal zo vers van het land, we hadden geen voorraad en dus was er ook geen risico dat we bloemen weg moesten gooien. Van mijn eerste geld kocht ik een cassetterecorder, hoe leuk was dat om zelf dingen te kunnen opnemen van de radio en daarna weer te kunnen afluisteren.’

Wat is jouw mooiste moment van de werkdag?
’Als blijkt dat initiatieven van de gemeente daadwerkelijk vruchten beginnen af te werpen. Het Flower Science congres in Floralis begin december is wat dat betreft echt een mooi voorbeeld. Er was een enorme opkomst, zelfs mensen uit de kop van Noord Holland waren afgereisd naar Lisse. Na afloop, tijdens het napraten met diverse ondernemers, merkte ik dat de aanwezigen er ook echt wat aan hadden gehad. De initiatieven van Flower Science zijn een succes. Daar ben ik trots op!’
’Overigens kan ik meteen melden dat Flower Science ook in 2017 doorgaat met mooie verbindende initiatieven en bijeenkomsten. We gaan zo’n 8 cafés organiseren, staan er een tweetal excursie op, komen er weer een aantal ‘experts on tour’ en het congres wordt een jaarlijks terugkerend event!’

Wat vind je het minst leuk aan je werk?
’De hoeveelheid mail waarmee ik dagelijks wordt overspoeld. Ik wil graag alles hebben gelezen en hebben afgewerkt voordat ik ’s avonds naar huis ga. Dat kan en lukt natuurlijk niet altijd, maar ik zou dat wel het liefst willen.’

Wat doe je om je bedrijf toekomstbestendig te maken en/of te houden? En hoe zou de bloembollensector dat moeten doen?
’Flower Science probeert onder meer de bollenteelt toekomstbestendig te maken door continu aandacht te vestigen op duurzaam telen. Nu chemische bestrijdingsmiddelen steeds meer worden uitgebannen, moet naar andere manieren gekeken worden om bijvoorbeeld ziektes te voorkomen. Een manier zou wat mij betreft zijn om bollen te veredelen. Niet alleen qua vorm en kleur, maar juist door te kijken naar kruisingen op een zodanige manier dat de bol resistent wordt tegen ziektes.’
’Flower Science wil kennis delen met alle betrokkenen in de bloemensector. En daarbij kijken we graag naar wat er gebeurt in vergelijkbare sectoren. Zo kunnen we kennis delen met de fruitteelt en groenteteelt bijvoorbeeld.’

Met wie of wat binnen de sector zou je graag willen samenwerken? Of wie vind je dat zouden moeten samenwerken?
’Flower Science is bij uitstek van het verbinden en samenwerken! Wij willen de 4 O’s laten samenwerken: onderzoekers, ondernemers, onderwijs en overheid. Daarnaast willen we helpen. In onze ‘experts on tour’ bijvoorbeeld komen wij graag langs op verzoek van een ondernemer. Met een aantal deskundigen kunnen we dan bekijken of er oplossingen en ideeën zijn voor het vraagstuk van het bedrijf. Het is geweldig om te zien hoeveel denkkracht er ontstaat en hoeveel wil er is om elkaar ook echt te helpen. Daarnaast lopen er meer initiatieven: denk aan IDC, Greenport en PPO. Flower Science speelt een belangrijke rol in de kennisuitwisseling en de koppeling van al deze organisaties.’
’Overigens doe ik hierbij graag meteen een oproep: heeft u een innovatievraag voor uw bloemenbedrijf? Meld het bij ons en wie weet komen wij met een club deskundigen een ochtend sparren en helpen. ’

Wat denk je dat er gaat veranderen in de bloemenbollen-sector komende jaren?
’Schaalvergroting! Kleinere bedrijven zullen ophouden te bestaan of worden overgenomen. Kijk maar eens in de Noord Oost Polder hoe groot de percelen daar zijn. Veel agrarisch land in onze streek is te klein of rommelig verdeeld, waardoor het lastig is om efficiënt te werken. Met alle technische ontwikkelingen en duurzame plannen voor de toekomst zouden grotere en efficiëntere percelen land voor onze bollenbedrijven niet meer dan logisch zijn. Hier wordt al hard aan gewerkt door onder andere de Greenport-organisatie.’
’Daarnaast hoop ik dat de Bollenstreek wel het gezicht blijft van de bollensector en ook voor het toerisme een mooie aantrekkingskracht blijft houden. Inmiddels wordt een groot percentage van de bollen niet meer in onze streek verbouwd, maar elders. Ik zou willen dat de identiteit van de mooie Bollenstreek behouden blijft. In het ‘Offensief van Teylingen’ is al vastgelegd door de bollengemeenten dat er niets meer mag worden afgesnoept van de huidige hectares bollengrond. Deze streek met zoveel gevarieerde natuur, wandelroutes, fietsmogelijkheden en zelfs vaarroutes verdient het om zijn eigenheid te behouden.’

Welk onderwerp zou je willen agenderen voor een van de komende Flower Science cafés?
’Het antwoord van bloemenfotograaf Eric Breed vorige keer in deze rubriek triggerde mij wel. Ik zou – net als Eric – graag eens een café zien waarbij de oude en nieuwe generatie met elkaar in conclaaf gaan over modernisering. Ik denk dat het een hele interessante bijeenkomst wordt!’

Als je niet voor dit vak had gekozen, wat zou je dan willen doen?
’Dan zou ik graag jonge ondernemers willen begeleiden bij het opstarten van hun eigen bedrijf.’