Een mooie uitdaging is een betere afstemming tussen teelt en handel. Een betere communicatie over en weer en meer een ketenaanpak. Wat overigens zal bestaan uit vele kleine ketens. Uiteindelijk zal het digitaliseren van de hele keten (van teelt tot eindconsument) hier ook een grotere rol in gaan spelen. Voor BKD staat de tracking & tracing centraal, dat moet 100% zijn. Uiteraard zijn er ook veel goede voorbeelden. Maar er kan ook nog veel verbeteren wat uiteindelijk de hele sector veel rendement op kan leveren. Ik verwacht dan ook zeker dat dit de komende jaren gaat verbeteren.

Als je in de spiegel kijkt, wat voor soort ondernemer zie je dan?

Een ondernemer doet het voor eigen risico, dus in die zin ben ik geen ondernemer. Wel kun je ondernemend werken als directeur. Ik ben bijna dagelijks bezig met de strategie voor de toekomst. Wat is nodig over enkele jaren en welke stappen moeten we nu nemen om daar te komen? Daar lopen nu veel plannen voor dus in die zin genoeg te doen. En verder uiteraard de ontwikkeling van de organisatie zelf. We hebben veel goede collega’s bij de BKD waarbij ik het leuk vind om daar op een coachende wijze het beste uit te halen. Zodat ze nog meer hun eigen verantwoordelijkheid nemen en tot nog betere prestaties komen.

Wat is uw CORE business?

Kort gezegd: wij keuren bloembollen! En de langere versie: wij geven waarborgen voor de kwaliteit van bloembollen om zo de markttoegang te bevorderen. Het keuren begint met een goede registratie van opgeplante bloembollen, vervolgens keuren we op het veld en toetsen we monsters in het lab. Daarnaast voeren wij export- en importinspecties uit bij de handelsbedrijven, bij bloembollen die bestemd zijn voor derde landen. Dit doen we met 100 vaste medewerkers en 70 seizoensmedewerkers.

Van wie ben jij d’r een?

Waar ik vandaan kom zeggen ze: “Woar koj vort”? Niet uit de Bollenstreek dus, ik ben opgegroeid in een klein dorpje in Drenthe, Pesse. ‘Wereldberoemd’ overigens om ‘de boot van Pesse’, de oudste boot ooit gevonden. Een boomstamkano van meer dan 10.000 jaar oud! In mijn jeugd waren er ook al bloembollen in Pesse, ik heb vroeger als bijbaan gladiolen gesneden.

Waar ben je het meest trots op?

Ik ben wel trots op de grote stap naar een kleiner bestuur van de BKD. Geen gemakkelijke stap, omdat het bestuur dit besluit over zichzelf moest nemen. Uiteindelijk is ons bestuur van 17 bestuursleden verkleind naar een bestuur van 6 bestuursleden. Dat maakt dat we sneller tot besluiten kunnen komen en meer ‘lean & mean’ kunnen werken. Voor de verbinding met de teelt en handel wordt nog een sectorraad ingesteld. Ik ben blij met het resultaat.

Van welke gebeurtenis heb je veel geleerd?

Ik ben begonnen als bedrijfsadviseur in de agrarische sector. Financieringsaanvragen, bedrijfsbeëindigingen, bedrijfsovernames en crisismanagement (MKZ, varkenspest), trajecten waar veel facetten van een bedrijf aan bod komen. De ervaring die ik toen heb opgedaan, gebruik ik nog dagelijks in mijn werk. En als ik nu bij een bedrijf ben, ben ik ook nog altijd nieuwsgierig naar de bedrijfsvoering en toekomstplannen.

Waar gaat je hart snel van kloppen?

Van sport. Ik ben in het algemeen vrij rustig, maar kan me zeker opwinden bij een spannende sportwedstrijd. En letterlijk sneller kloppen, ik houd van schaatsen en skeeleren.

Ben je een duurzame of bewust ondernemer?

Onze organisatie is zeker bezig met maatschappelijk verantwoord ondernemen. We voldoen aan de Zelfverklaring MVO. Daar waar het duurzaam kan, doen we het ook duurzaam. Bijvoorbeeld met LED lampen en we beoordelen onze leveranciers op hun MVO-beleid. Ook wordt er gekeken naar nieuwe ontwikkelingen. Bijvoorbeeld of onze keurmeesters in elektrische auto’s kunnen rijden. Daar is het nu nog te vroeg voor, de actieradius is nog lang niet voldoende, maar dat is een kwestie van tijd. Uiteraard is MVO breder dan alleen het milieu. Komend najaar besteden we extra aandacht aan de gezondheid van onze medewerkers en kunnen ze een gezondheidscheck laten doen.

Wat moet anders in de bloemenbollensector de komende jaren?

Een mooie uitdaging is een betere afstemming tussen teelt en handel. Een betere communicatie over en weer en meer een ketenaanpak. Wat overigens zal bestaan uit vele kleine ketens. Uiteindelijk zal het digitaliseren van de hele keten (van teelt tot eindconsument) hier ook een grotere rol in gaan spelen. Voor BKD staat de tracking & tracing centraal, dat moet 100% zijn. Uiteraard zijn er ook veel goede voorbeelden. Maar er kan ook nog veel verbeteren wat uiteindelijk de hele sector veel rendement op kan leveren. Ik verwacht dan ook zeker dat dit de komende jaren gaat verbeteren.

Waar zie jij jezelf / je bedrijf over 5 jaar?

De BKD heeft een visie voor 2022 opgesteld: “BKD, uw schakel in kwaliteit”. Er is een klantenonderzoek gedaan onder onze aangesloten bedrijven. Wat blijkt? Zestig procent van onze klanten ziet de BKD al als die schakel, maar dit percentage moet natuurlijk omhoog. Wij moeten ons ook beseffen dat we voor ondernemers ook een verplichting zijn, zoiets als de belastingdienst. Het is niet voor iedereen altijd leuk te maken, maar wel makkelijker! En daar werken we aan. Zo komen we bijvoorbeeld binnenkort met ‘mijn BKD’, een betere en efficiëntere teeltregistratie. Nu heet dit nog DKL, wel bekend. De bedoeling is dat er niet alleen geregistreerd wordt, maar dat ondernemers straks op ‘mijn BKD’ hun partijen veel makkelijker kunnen volgen en dat het efficiënter wordt. Ik verwacht hier veel van en dit gaat zeker meerwaarde opleveren. Daarnaast gaan we verder met het verbeteren van het Ketenregister, het systeem voor de export. Verder zijn we nog bezig met de nieuwbouw van ons laboratorium en wordt de website vernieuwd. Als dit alles loopt en goede resultaten oplevert dan ben ik dik tevreden over 5 jaar.

Er lopen veel mensen rond in de bloemensector. Met welke persoon wil jij wel een dagje ruilen? In wiens schoenen wil jij wel een dagje lopen?

Ik zou weleens een dagje mee willen draaien bij Anthos en de KAVB als er bestuursvergaderingen zijn waar het beleid voor de komende jaren wordt bepaald. Ik zou graag eens zien hoe deze processen daar verlopen en welke discussies er zijn.